FAGARTIKLER

Tenk nytt i bygg!

Vi ønsker nå å legge til rette for at boligmarkedet skal fungerer best mulig. Regjeringen har nettopp lagt frem en stortingsmelding om boligpolitikken for årene fremover. Et av områdene vi ønsker å satse på her er å få ned byggekostnadene.

Rimelige boliger skal ikke oppnås ved å redusere kravene til standard og kvalitet. At det er god standard på norske boliger skal vi være stolte av. Regjeringens politikk er at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig. Dette sikrer kvalitet og godt vedlikehold. Det skal også føres en sunn økonomisk politikk som sikrer et lavt og stabilt rentenivå. Lover og regler skal ikke være unødig kompliserte og hindre gode byggeprosjekter. Regjeringen har derfor satt i verk flere tiltak for blant annet å sikre raskere behandling av plan- og byggesaker.

Men disse tiltakene alene er ikke nok. Det er flere momenter ved utviklingen i byggekostnadene som tilsier nytenkning - og handling. Alle har interesse av et slikt arbeid. Forbrukerne ønsker lavere bokostnader og mer kvalitet for pengene. Byggherrene, prosjekterende, entreprenørene ønsker økt aktivitetsnivå, høyere inntjening og bedret konkurranseevne. I et åpent europeisk arbeidsmarked, står norsk byggenæring overfor utfordringer med økt konkurranse utenfra.

Det er satt i gang store samarbeidsprosesser mellom aktørene i byggemarkedet og myndighetene i flere land. Felles for initiativene er en erkjennelse av at næringen står overfor store utfordringer, at det er i alles interesse å prestere bedre og at disse utfordringene lettere vil kunne løses i fellesskap.

Det var med dette som bakgrunn jeg i fjor nedsatte en arbeidsgruppe, med representanter blant annet fra bygge- og anleggsnæringen og myndighetene, som skulle vurdere tiltak for å redusere veksten i byggekostnadene. Gruppens innstilling er nå avgitt. En samlet gruppe peker på områder for forbedring og foreslår tiltak. Det anbefales at tiltakene iverksettes i samarbeid mellom offentlige og private. Arbeidet bør ha som mål at forbrukernes interesser styrkes samtidig som norsk bygge- og anleggsnærings konkurranseevne bedres.

Det er mulig å bygge rimelige boliger med god kvalitet i Norge i dag. Bedre rutiner og bedre samspill i prosessene vil kunne gi gevinster. En undersøkelse i Sverige viste at hele 15 prosent av tiden det tar å bygge en bolig går med på at arbeiderne venter på hverandre. I Sarpsborg ble det i fjor bygget boliger med byggekostnader på drøye 13 000 kvm. Disse boligene ble til etter en prosjektkonkurranse, med predefinerte kvaliteter og totalkostnad, der arkitekter og entreprenører skulle levere inn et samlet tilbud.

Nye produksjonsmetoder i byggingen må også vurderes. Flere engasjerer seg i industrialisert boligproduksjon. Dette synes jeg er spennende initiativer. OBOS har engasjert seg i et prosjekt der hele leiligheter prefabrikkeres innendørs. En av målsettingene med dette konseptet er at det skal gi hele 20 prosent lavere byggekostnader.

Skal vi lykkes i å få redusert byggekostnadene, bør det settes i verk tiltak på flere områder. Min vurdering er at det foregår mye bra, men vi kan bli enda bedre. Jeg har særlig tro på resultater dersom aktørene konstruktivt tar tak i egne utfordringer for å redusere kostnadsveksten.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.