PRODUKSJON

Tenk først - kjøp siden!

Administerende direktør Tron Saastad i Beijer Electronics A/S er sikkert ikke den som liker å sjokkere, men hva med denne salven:

- Lett tilgang til ny teknologi kan fort gå på bekostning av kvaliteten!

Han utdyper og blir et hakk tøffere: - Generelt tas det mange innersvinger i vårt samfunn; man hopper over solide fundamenter, håper å kunne komme til kjappe resultater også når det gjelder automatisering. Altfor mange synes å tro at nytt teknisk utstyr alltid er redningen, et sesam-sesam som skal skape vekst langt inn i fremtiden.

Bare et verktøy

Saastad presiserer at teknikk bare er et verktøy som bidrar til å forenkle hverdagen: - Jeg løfter en pekefinger her, men vil også understreke viktigheten av å ta i bruk ny teknikk. Videreutvikling er naturligvis alfa og omega skal man være ledende i morgendagens konkurranse, ikke minst i en høykostnasjon. Jo høyere kompetanse og mer avansert utstyr norske små og mellomstore bedrifter kjøper, desto sterkere står de rustet i kappløpet om å være morgendagens vinner.

- Utstyr for moderne automatisering er avanserte verktøy som må brukes med omhu, presiserer Saastad. Riktig gjort vil slik modernisering over tid gi lavere driftskostnader, jevnere kvalitet og økt evne til rask omstilling. Men innføringen påvirker bedriftens prosesser, og ting må gjøres i riktig rekkefølge. Reell virkelighetsforankring og grunnleggende strategi for kort og lang sikts mål, er ofte fraværende. Resultatet blir halvgode løsninger eller overdimensjonerte anlegg; anlegg der man ikke utnytter kapasiteten på grunn av manglende kompetanse og opplæring hos brukerne.

Data redningen?

Ifølge Saasatad kan ikke datateknikk løse alle slike problemer:- Hvor mange ganger har jeg ikke opplevd å høre at "dersom vi anskaffer riktig dataverktøy, så vil ting gå så mye bedre. Får vi nytt CRM-system, vil kundene bli mer fornøyd, bedre produksjonsoppfølging vil gjøre slutt på reklamasjonene". Dette er selvsagt litt sant, men det hjelper ikke et dugg om ikke selgerne kan jobben og skaper gode relasjoner til kundene - eller om ikke hver eneste medarbeider i produksjonen har riktig kompetanse. For å si det slik: Bedriftens fundamentale infrastruktur må være veltrimmet før du kan sette inn kraftige verktøy for å gjøre den ytterligere effektiv. Resultatet kan ellers bli at du rett og slett bare forsterker de uønskede sidene.

Man rir sine hester

lnnen industriautomatisering har elektro- og IT-miljøer ifølge Saastad til dels levd i separate leire; de har hatt dårlig tverrkommunikasjon og forståelse for hva de andre driver med. Utviklingen de siste fem årene har forsiktig begynt å forandre på dette. Automatiseringsprodukter og administrative datasystemer har fått protokoller som kan utveksle data bedre enn før, slike "samtaler" var før nesten umulige uten topp ekspertise. Webfunksjonalitet er et eksempel på dette. Utviklingen gir større muligheter og skaper større forståelse, og derfor økt motivasjon hos ulike fagdisipliner for å nå felles mål.

Og dette: Kompetanse gir makt, og teknologene kan med sitt engasjement og sin overbevisning ubevisst være de som definerer hvordan ting skal være, slik at bedriften tilpasses dette. Det er derfor smart først å finne ut hvor man skal og deretter velge verktøy og løsning for å komme dit.

- Skrekkens eksempel på teknologidrevet kjøpepress er milliardene som ble pumpet inn i programvareleverandørene, sier Saastad. Dette skjedde fordi IT-folket ga inntrykk av at bedriften omtrent ville stoppe uten nyeste versjon av operativsystemet.

Må investere!

Saastad hevder at vårt konkurranseutsatte samfunn gjør det nødvendig for bedriftene å spare kostnader. Med nær avstand østover - til arbeidskraft som koster 20 prosent av den norske - er redusert arbeidsstokk mer aktuelt enn noen gang. Et paradoks er at kostnaden for moderne produksjonsutstyr i Norge ikke skiller seg mye fra lavkostlandene i øst. Dette er ytterligere et argument for at norske produksjonsbedrifter må forte seg å automatisere. Dagens moderne PLS med tilhørende bussløsninger er dessuten så velutviklet og så godt tilpasset brukernes ønsker, at de i seg selv gir betydelige besparelser.

Men dessverre ser Saastad altfor ofte at SMB-er utsetter automatisering fordi det på kort sikt ikke gir gevinst. At denne manglende evne til å tenke fremover svekker bedriftenes utvikling over tid, tviler ingeniøren i direktøren ikke på.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.