Telia skiller ut nettjenester

Skanova, som blir et heleid Telia-datterselskap, henvender seg til andre nettoperatører og tjenestetilbydere som vil inn på det svenske markedet. De kan kjøpe både nettkapasitet og tjenester av Skanova, for så å markedsføre dem under eget navn. (fh)

Les mer om: