IKT

Telia fastholder UMTS-anken

Den svenske telegiganten Telia tilbakeviser det svenske teledirektoratet PTSs avslag på søknaden om UMTS-lisens, og underbygger anken med en ny teknisk gjennomgang av søknaden. Det er Telia selv som har stått for gjennomgangen.

Telia hevder at de oppfyller kravene til lisens med god margin. PTS har begått to fundamentale feil, ifølge Telia: De har feilbedømt at cellulære nettverk med samvirkende basestasjoner og at effektiv antennehøyde ikke spiller noen rolle for den virkelige signalstyrken og rekkevidden. Telia fastholder dermed at 4100 basestasjoner skulle være tilstrekkelig for å gi full dekning i Sverige.

Flere basestasjoner samvirker alltid i cellulære nettverk, skriver Telia i en pressemelding. Det gir økt signalstyrke og rekkevidde, og minsker behovet for antallet basestasjoner. Telia viser til sin sin kjennskap til svensk topografi, bebyggelse og befolkningsstruktur, og avviser PTEs påstand om at det kreves hele 12.000 basestasjoner for å gi full riksdekning.

Telia hevder at PTS har brukt beregningsmodellen for ukritisk og mekanisk. I samtlige nett søker telefonen den stasjonen med de sterkeste signalene, som kan komme fra en av minst tre stasjoner i nærheten. Ved en parallell tilgang til disse signalene øker signalnivået ved grensen for rekkevidden, noe som faktisk øker rekkevidden. Dermed reduseres behovet for basestasjoner med nærmere 65 prosent, i forhold til en mekanisk betraktning.

Telia hevder videre at PTS ikke har innsett at en ytterligere besparning kan gjøres ved god planlegging og gjennomtenkt plassering av basestasjonene, i tillegg til full utnyttelse av den effektive antennehøyden. Telia understreker at de er den eneste teleoperatøren som i dag dekker hele Sverige med mobilt nett, og at de har erfaring med at slike tiltak reduserer behovet for basestasjoner med inntil to tredeler.

Telia har effektive antennehøyder på opptil 400 meter. Den vanlige antennehøyden på kontinentet er 15 meter. Telia peker på at de ikke har utnyttet den kombinerte effekten av overlapping og antennehøyde i sin søknad. De hevder at deres beregning er forsiktig, og inneholder en god margin for å oppnå et UMTS-nett av ønsket kvalitet og dekning.

Les mer om: