IKT

Telia får belgisk UMTS

Nå har de fått tildelt en UMTS-lisens i Belgia fram til 2015 gjennom Telia International Carrier. Dette baner veien for en ekspansjon av deres globale fibernett Viking Network.

Les mer om: