IKT

Telia avvikler satellitt

Det betyr blant annet at jordstasjonen i Tanum legges ned. Kostnadene for avviklingen er tatt med i en tapsreservasjon på 800 millioner kroner i Telias tredje kvartals tall.

– Belegget ved Tanum er i dag nede i 20 – 25%, og trafikken kan dessuten håndteres vesentlig billigere via vårt eget fibernett eller via andre operatører. Vi har heller ikke funnet noen som er villige til å overta virksomheten i Tanum, sier Eva Lindqvist i Telia Equity.

Telia har også en jordstasjon i Ågesta sør for Stockholm. Denne har delvis andre tekniske og kommersielle forutsetninger, og Telia arbeider fortsatt med å finne en kjøper til virksomheten der.

Les mer om: