Telekomkurs

  • ikt




Avtalen omfatter teknisk og brukerrelatert opplæring.

Instruktørene sertifiseres og kvalitetssikres av Ericsson pr. kursprodukt. Med Ericssons kursportefølje i tillegg kan Ajourit Telecom nå tilby et utvidet produktspekter.

Ajourit gir også generell og grunnleggende opplæring innen alle områder av telekommunikasjon, samt spesialistopplæring og omfattende opplæring på høyeste nivå.