Telehiv i Umskartunnelen skal bort

Telehiv i Umskartunnelen skal bort
Umskartunnelen stenges for oppgradering i mai. 11. april går fristen ut for å gi anbud på den jobben. Bilde: Google

Tunnelen er 3 670 meter lang. Den ble åpnet i oktober 2006. Allerede første vinteren meldte problemene seg. I stedet for en slett asfaltflate inne i fjellet, møtte bilister og andre vegfarende telehiv og issvuller. Siden har det blitt verre.

Årsaken til problemene er at dreneringen ikke holder mål. Drensrørene ligger for høyt og er dårlig isolert.

Jobben som er utlyst går ut på å frese opp asfalten, fjerne alle masser og alle elektriske kabler i kjørebanen, og sprenge ny drensgrøft med en dybde på 1,8 meter. Deretter skal det etableres ny drenering, kablene skal legges tilbake, og det skal bygges opp ny kjørebane med frostsikre masser.

Umskartunnelen inngår i E 12. I anleggsperioden blir tunnelen stengt og trafikken ledet over på det som var E 12 før tunnelen ble tatt i bruk. Vegvesenet tar sikte på anleggstart i mai og ferdigstillelse innen utgangen av oktober.

Tunnelen ligger i Rana kommune like ved grensen mot Sverige. Den erstattet den høyeste og mest værutsatt delen av mellomriksvegen. Denne strekningen fikk ingen funksjon etter at tunnelen ble åpnet. Asfalten på vegen rundt tunnelen ble derfor fjernet, men i fjor høst fikk den ny asfalt for at den skal kunne brukes som omkjøringsveg.

Les mer om: