ENERGI

Tele på strømnett uten støy

Neste år lanserer de sin første for kommunikasjon på strømnettet. Det dreier seg om alt fra plug & play sluttbrukermodemer til utstyr for nett infrastruktur basert på deres patentsøkte Heimhorn-teknologi.

– Våre produkter vil tilfredsstille alle dagens krav til elektromagnetisk stråling, og vi vil også kunne tilpasse dem til kommende krav, sier utviklingssjef Martin Larsson i Ilevo. Løsningen tar hensyn til strømnettets svært spesielle og kompliserte karakteristikker, og har ifølge Larsson bedre antenneteknikk og tilpasning mellom sender- og mottagerutstyr. – Det gjelder å kunne etablere et bedre signal/støy-forhold for på den måten å kunne senke effekten, sier Larsson. (fh)

Les mer om: