DOKTORGRADER

Teknologiundervisning i grunnskolenStudien er viktig som grunnlag for å diskutere videre hvilken rolle teknologi som undervisningsemne vil kunne spille i norsk skole.

I en større sammenheng bidrar arbeidet til forståelsen av lærere som faktor når nye ideer realiseres i skolen.

I motsetning til flere av våre naboland har ikke Norge teknologi som fag i grunnskolen. Det er økt oppmerksomhet om behovet for å innføre et slikt fag, både med hensyn til rekruttering til realfaglige og teknologiske studier og som bidrag til elevenes allmenndannelse. Temaet har fått fornyet aktualitet gjennom utredningen til Kvalitetsutvalget (nedsatt av Utdanning- og forskningsdepartementet) om grunnopplæringen, hvor utvalget foreslår at teknologi og design opprettes som eget fag i grunnskolen.

Bungum har gjort intervjuer og klasseromsobservasjoner, og har utført kvalitativ analyse av disse. Lærerne som er studert, deltar i NITOs prosjekt «Teknologi i skolen», som har hentet ideer fra skolefaget «Design & Technology» i England og Wales. Studien viser hvordan disse ideene i stor grad har blitt omformet i samsvar med den norske skolevirkeligheten og lærernes idealer.

Avhandlingen dokumenterer hva lærerne ser som innhold og mål for teknologi som undervisningsfag, deres syn på teknologi og potensialet fagområdet har i norsk skole.

Videre diskuteres hvordan teknologiundervisning knyttet til prosjektet er påvirket av prosjektets utforming, lærernes fagbakgrunn og grunnleggende syn på utdanning, læreplanen for grunnskolen og dens ideologiske fundament, samt mer generelle kulturelle faktorer.

Avhandlingen har tittelen «Perceptions of Technology Education. A cross-case study of teachers realising technology as a new subject of teaching». Arbeidet er utført ved Institutt for fysikk, NTNU, med førsteamanuensis Per Morten Kind som veileder. Arbeidet er finansiert av Institutt for fysikk, NTNU.

Berit Bungum er cand.scient. (1992) fra Universitetet i Oslo og disputerte 5. september for graden dr.scient. ved NTNU. Hun er ansatt som førstelektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.