SAMFUNN

Teknologirådet ønsker arbeidsro

Lederen av Teknologirådet er frustrert. – Vi har vært paralysert i tre kvart år nå. I påvente av en avklaring om mandat, vedtekter, lokalisering og sammensetning, har vi vært tvunget til å utsette viktig arbeid og ansettelse av sekretariatsleder, sier fysikkprofessor Eivind Osnes, leder for Teknologirådet. Nå vil han ha arbeidsro og forutsigbare rammer å jobbe innenfor – i Oslo.

Teknologirådet har nemlig ikke det minste lyst til å flytte sekretariatet sitt til Trondheim – trønderbyen med tilnavnet teknologihovedstaden. Snarere vil rådet forbli i Oslo, i nærheten av dem som skal rådføres, nemlig politikerne på Stortinget og øvrige myndigheter. Fortsatt samlokalisering med de forskningsetiske komiteene har dessuten fordeler, både med hensyn til ressursutnyttelse og faglig synergi, mener Osnes. Ikke minst ønsker rådet å unngå eventuelle habilitetskonflikter som kan oppstå dersom Teknologirådet assosieres for tett med teknologimiljøet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Tilbakeviser

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) tilbakeviser kritikken: – Regjeringen ønsker å bruke kompetanse over hele landet. Alt må ikke ligge i Oslo. Lokalisering av sekretariatet i Trondheim er en god mulighet til å knytte Teknologirådet til teknologikompetansen som er der, sier politisk rådgiver Tore O. Sandvik (A) i NHD.

Ansvaret for Teknologirådet ble overført fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet til NHD 1. juli i år. NHD foreslo å flytte sekretariatet til NTNU i Trondheim. En samlokalisering vil tilrettelegge for større synergieffekter i form av nærhet til et bredt sammensatt teknologisk miljø, som vil tjene inspirere begge parter, ifølge regjeringens innstilling.

– Det er andre måter å bruke kompetansen i Trondheims-miljøet på, enn å legge sekretariatet dit, fremholder Eivind Osnes.

Ikke PR-byrå

Samtidig ble det vedtatt å revidere vedtektene til Teknologirådet. Målet har vært å øke fokuseringen på teknologiens potensial i samfunnet. Det første utkastet som statsråd Grete Knudsens departement presenterte, fikk rådsmedlemmene til å reise bust: – Departementet la først opp til at vi skulle være et slags PR-byrå for teknologi, helt i strid med Stortingets intensjoner, sier Osnes. Han føler at regjeringen forsøker å instruere Teknologirådet ut av sin uavhengige rolle, og gjøre rådet til en næringspolitisk aktør.

NHD er ikke enig: – Vi ønsket et mer offensivt mandat, der Teknologirådet ser på teknologiens muligheter, fremholder Tore O. Sandvik i NHD.

De reviderte vedtektene, som ble lagt fram i forrige uke, inneholder flere av Teknologirådets presiseringer og tilføyelser. – Det har likevel ikke vært noen reell dialog i denne saken, sier Eivind Osnes.

Teknologirådet så i utgangspunktet ikke behov for å endre vedtektene, men er nå rimelig fornøyd med utfallet. Osnes påpeker at det viktigste er å ha slått fast Teknologirådets uavhengighet og at det fortsatt skal ha teknologivurdering og teknologisk framsyn som hovedoppgave. – Det innebærer å se på både muligheter og farer. Det er også en viktig oppgave for Teknologirådet å reise en offentlig debatt om teknologi og bruk av teknologi i samfunnet. Bare på denne måten kan vi fremme en sunn teknologiutvikling, fremholder Osnes.

Fra 10 til 15

NHD har besluttet å øke antall rådsmedlemmer fra dagens 10 til 15. I tillegg kommer to vararepresentanter – like mange som i dag. NHD setter som en forutsetning at halvparten av medlemmene skal ha naturvitenskapelig og/eller teknisk bakgrunn, slik som i dag.

Men det hersker fortsatt splid om lokaliseringen. I skrivende stund pågår budsjettdebatten som, etter det TU kjenner til, vil avgjøre hvorvidt regjeringen får gjennomslag for sitt flytteforslag.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.