PRODUKSJON

Teknologifrykt hemmer industrien

Prosess- og produksjonsindustrien har ofte store betenkeligheter mot å ta i bruk ny teknologi, ikke minst når det gjelder automatiseringsutstyr. Det kan gå ut over bedriftenes konkurransekraft.

Velkjent og grundig utprøvd utstyr er som regel det tryggeste. Men blir skepsisen for stor, kan det forhindre at teknologi som gir lavere kostnader og mer optimal produksjon blir tatt i bruk. Et eksempel er den lange tiden det har tatt å innføre feltbussteknologi i industrien. Fire år etter at de første pilotinstallasjonene dukket opp i Norge blir feltbuss på instrumentnivå fortsatt bare unntaksvis valgt i nye anlegg. Det til tross for at utstyrsfloraen er stor og majoriteten av fagfolket innser de mange fordelene med teknologien.

I Norge har vi også sett at kostnadsoverskridelser og dårlige erfaringer i forbindelse med tidlige eksperimenter med roboter for noen år siden har bremset innføringen av roboter i produksjonsbedriftene.

Nå er robotene blitt betydelig billigere, bedre og lettere å programmere enn tidligere. Men skepsisen henger likevel igjen hos mange. Norge har i dag fortsatt langt færre roboter enn andre europeiske land, og gapet blir stadig større.

Mangler visjoner

En tilsvarende skepsis gjør seg nå gjeldene for systemer som gir maskiner syn, såkalte "vision"-systemer, ifølge det amerikanske analyseselskapet ARC. Selv om synssensorer nå er langt billigere og lettere å implementere enn tidligere, nøler fortsatt mange produksjonsbedrifter med å ta slike systemer i bruk. Årsaken er store kostnadsoverskridelser under tidligere forsøk med utstyr som var lite driftssikkert og krevde mye vedlikehold.

ARC trekker også fram intelligente pumper som eksempel på utstyr som møter uberettiget mye motstand. Prisen er riktignok ganske høy, men intelligente pumper kan gi bedre prosesstyring, bedre beskyttelse mot driftsstopp og en rekke andre fordeler som bidrar til at den totale livstidskostnaden blir lavere.

Nå begynner også trådløse automatiseringsløsninger å dukke opp på markedet. De første pilotinstallasjonene er på gang, og i løpet av de neste par årene vil nytt trådløst utstyr flomme over oss. Fordelene i produksjons- og vedlikeholdssammenheng er mange, men hvem våger å ta utstyret i bruk?

Les mer om: