Teknologi under lupen

Festo kjører tekniske automatiseringsseminarer på Østlandet i april og mai.

Festo kjører tekniske halvdagsseminarer i april og mai, som blant annet dekker pneumatiske og elektriske løsninger.
Festo kjører tekniske halvdagsseminarer i april og mai, som blant annet dekker pneumatiske og elektriske løsninger. Bilde: Festo

Festos seminarer

  • Drammen, mandag 29.04  
  • Hønefoss, torsdag 25.04   
  • Oslo, fredag 03.05    
  • Raufoss, tirsdag 23.04     
  • Sarpsborg, fredag 26.04     

 

Mer info på festo.no/events.

Halvdagssamlingene skal gi bedrifter bedre grunnlag for å planlegge og å gjennomføre økonomisk vellykkede automatiseringsprosjekter.

 

Salgssjef Arild Johansen forteller at mange bedrifter gjerne vil automatisere ytterligere. De ønsker inspirasjon til hvordan man gjennomfører prosjekter og hvordan de skal velge optimale løsninger, enten de er pneumatiske eller elektriske.

 

Han mener feilinvesteringene kan være kostbare, både for produktiviteten, kapasiteten og fleksibiliteten.

- Hensikten med våre seminarer er å gi råd fra et teknisk perspektiv som gjør det lettere å planlegge og å optimalisere et automatiseringsprosjekt, sier Johansen.

 

Han oppfordrer også brukere av andre automatiseringsprodusenter til å delta.

- Seminaret er relevant uansett om du til slutt investerer i Festos komponenter eller kjøper fra andre leverandører, forklarer salgssjefen.

 

Seminarene vil vare i fire timer og vil inkludere presentasjoner, eksempler og hands-on hvor deltakerne får mulighet til å teste hardware og programvare under veiledning av Festo. Formålet er å gi en forståelse for grunnleggende prosjekt- og driftoptimalisering.

 

Arrangementet er primært rettet mot ansatte og ledere som er involvert i konstruksjon eller drift av maskiner og anlegg.

- De fire timene kan være fornuftig bruk av tiden, mener Arild Johansen.

 

Ytterligere informasjon og påmelding og finner du på festo.no/events.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.