NYHETER_BYGG

Teknologi mot kommuneproblem

GODE UTEROM: Vakre uterom innbyr ikke til vandalisme. Derimot fungerer de som gode møtesteder.
Steinen er levert av Steinsenteret Norge AS.
GODE UTEROM: Vakre uterom innbyr ikke til vandalisme. Derimot fungerer de som gode møtesteder. Steinen er levert av Steinsenteret Norge AS.
Leif Haaland
14. apr. 2005 - 12:48

Gjennom mange år har kommunene opparbeidet seg et etterslep innen nødvendig vedlikehold og fornyelse. Gode investeringer som tidligere er foretatt, taper seg i verdi. Det blir stadig dyrere å foreta nødvendige oppgraderinger. I fellesskap vil kommunene søke å løse utfordringene.

Kommunalteknikkmessen arrangeres for 17. gang i år, 10. til 12. mai. Den er blitt et viktig møtested for alle som er opptatt av lokal infrastruktur, samfunnsutvikling og omgivelsene i lokalmiljøet.

12 seminarer er planlagt. De er kommet i stand etter et godt samarbeid mellom sentrale aktører. Alle disse har felles interesse i å finne løsninger på problemene innen det kommunaltekniske fagområdet.

Tre konkurranser

På messen blir det konkurrert om Norges beste drikkevannn og landets beste uterom. Dessuten vil miljøvernministeren dele ut Norsk Juniorvannpris.

Det er KS, Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Norvar som står bak konkurransen om landets beste drikkevann. Den foregår i to faser.

Først gjennomføres regionskonkurranser og 10. mai går finalen på Norges Varemesse i Lillestrøm. Det er to klasser. En med råvann fra overflatekilde og en med råvann fra grunnvannskilde.

Norsk Juniorvannpris er en konkurranse for ungdom under 20 år som ikke har startet høyere utdanning. Det kan tas utgangspunkt i lokale, regionale, nasjonale eller globale problemstillinger. Målet er å heve interessen for vann. Arrangørene er VA-yngre, Norsk Hydrologiråd og Norsk Vannforening.

Norges beste uterom skal også kåres. Det er KS og NKF sammen med Forum for fysisk planlegging og Forum for veg og samferdsel som inviterer til denne konkurransen.

Mange kommuner har allerede lagt stor vekt på å høyne kvaliteten på offentlige uterom. De fysiske rammene i gode uterom har stor betydning for hvordan innbyggerne opplever trygghet og trivsel.

Når kvaliteten på slike uterom øker, fører det til at de benyttes mer. Gode uterom fungerer godt som lokale møtesteder. Med riktig utforming inviterer de ikke til forsøpling eller hærverk.

Pengesluk

Kommunene bruker milliarder av kroner i kommunaltekniske utgifter. Statistisk sentralbyrå har beregnet at det går 5,6 milliarder kroner til kommunale- og fylkeskommunale veier. Til vannforsyning og avløp henholdsvis 2,1 og 4,4 milliarder kroner.

Avfallssektoren tar 3,1 milliarder. Arealplanlegging, byggesaker og oppmåling krever 1,8 miliarder mens brann og ulykkesvern tar 1,9 milliarder kroner.

De store utgiftene går likevel til barn, idrett og eldre. Barnehager, skolebygg og skoleskyss krever 13.2 milliarder og institusjons- og adm.bygg, idrettsanlegg, parker og uteområder krever 15 milliarder kroner av kommunekassene.

Utstillingen på årets messe omfatter alle disse områdene. Prosjektleder er adm. direktør Per Næss i Norsk Kommunalteknisk Forening.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.