Teknologi former samfunnet

  • Samfunn

Det er lenge siden det ble utarbeidet strategier for viktige teknologier.

Det er sju år siden Forskningsrådet utarbeidet en strategi for bioteknologi. For materialteknologi var siste gang i slutten av 1980-årene.

Det er utført kunnskapsanalyser for IKT, men det finnes ikke noen samlet strategi for dette feltet.

Nå vil avdelingssjef Christina Abildgaard i Forskningsrådet styrke kunnskapsgrunnlaget og utvikle rådets langsiktige tenkning, skriver skriver forskning.no.

Hun sier at Norge ikke kan beherske alle sider ved fremtidsteknologiene. Vi må ta noen valg og plassere oss klokt i den europeiske og globale kunnskapsutviklingen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå