NATURVITENSKAP

Teknologer og sauegjetere

BJELLER: Kitron Development har hatt tusen slike elektroniske sauebjeller i sommerens feltforsøk. - Neste år skal produktet kommersialiseres, sier prosjektleder Jan Erik Berg. FOTO: FINN HALVORSEN
BJELLER: Kitron Development har hatt tusen slike elektroniske sauebjeller i sommerens feltforsøk. - Neste år skal produktet kommersialiseres, sier prosjektleder Jan Erik Berg. FOTO: FINN HALVORSEN Bilde: Finn Halvorsen

Nå er det ikke slik å forstå at Svendsen og Berg har omskolert seg til sauegjetere.

Men både hos Telenor FoU og Kitron Development pågår forskningsprosjekter hvor moderne teknologi skal sørge for bedre sauegjeting.

Telenor har i to år hatt et samarbeidsprosjekt med Solvik Gaard i Lyngen hvor de har hatt 200 radiomerkede sauer på beite i sommer. Kitrons oppdragsgiver er selskapet GMt AS (Grønvold Matheson technology). De har laget en pilotserie på 1000 radiobjeller.

Disse har vært benyttet i en omfattende test på sauer, storfe og reinsdyr i Nord-Østerdal, ved Røros, i Vestmarka utenfor Oslo og i Setesdal i løpet av sommeren. Prosjektet finansieres av blant andre Norsk Kjøtt og Landbruksdepartementet.

Konkurranse eller samarbeid?

Begge prosjektene holder også en høy medieprofil. I sommer ble prosjektet presentert i TU og på Dagsrevyen. Telenors sauegjeting i Lyngsalpene har vakt betydelig oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Berit Svendsen har også skrevet en kronikk i Dagsavisen om sine firbente mobilabonnenter.

Det virker som om de to prosjektene kappes om oppmerksomheten. Egentlig burde vel Norge være et for lite land til å drive to konkurrerende utviklingsprosjekter for å passe på våre anslagsvis to millioner sommerbeitende sauer.

- Vi mener de to prosjektene utfyller hverandre. Vi bygger egne basestasjoner plassert på høye punkter i terrenget der sauene befinner seg. Disse kommuniserer med det ordinære GSM-nettet, til forskjell fra Telenors løsning hvor bjellesauen må ha direkte kontakt med GSM-nettet. Vår løsning blir dermed bedre egnet for utmarksbeite, mens Telenors løsning mer retter seg mot beite i nærheten av gården, sier Berg.

- Vi har dessuten hatt med en representant fra Telenor i prosjektets referansegruppe helt fra starten. I løpet av året har vi hatt flere møter med Telenor og diskutert praktiske samarbeidsformer, blant annet leie av plass til våre basestasjoner i Telenors mobiltelefonmaster. Dette vil gi lavere utgifter både til installasjon og drift av stasjonene, sier Berg.

Industrialiseres

- Årets testprosjekt avsluttes med innsamlingen av sauene til høsten. Basert på erfaringene så langt, planlegger vi å ha et ferdig uttestet og kommersielt system klart neste høst. Det vil også omfatte en organisasjon for drift og vedlikehold av systemet, sier Berg.

- I den sammenheng er det viktig å få prisen ned. Vi tror smertegrensen ligger på ca. 120 kroner pr. år i leie pr. enhet. For å få det til, er det nødvendig å klargjøre produktet for masseproduksjon. Der ser både vi og Telenor en mulighet for å utvide til andre type flokker og bruksområder.

Flere anvendelser

Systemet er generelt godt egnet der hvor enkeltindivider har behov for å kanalisere sine kommunikasjonsbehov via billige og enkle kommunikasjonsenheter til et utvalgt individ som kommuniserer videre med omverdenen via kraftigere og mer avansert utstyr.

Slik organisering og slike behov kan man eksempelvis finne under redningsaksjoner, i politiet og brannvesenet eller endog på større industrianlegg. Andre anvendelser kan være pasientgrupper på sykehus og i institusjoner eller turistgrupper.

En del av det teknologiske utstyret vil være det samme uavhengig av bruksområde. Dermed vil man kunne utnytte de prismessige fordeler masseproduksjon gir.

Prosjektleder hos Telenor FoU, Bjørn Torstensen, sier at de er i ferd med å kommersialisere sitt konsept mot sau og rein, men han vil ikke gi noen tidsplan for når produktet eventuelt vil være på markedet.

- Hittil har prosjektet vært 100 prosent Telenor-finansiert. I det videre arbeidet er vi avhengig av å få med eksterne investorer, sier han.

Ett prosjekt er imidlertid konkretisert. Det dreier seg om merking av rein langs Nordlandsbanen. Det er et samarbeid med Jernbaneverket og Norsk institutt for naturforskning for å unngå at rein blir påkjørt av toget.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.