FORUM

Teknisk ukeblad uten nett i Trondheim?

Trådløse Trondheim er ikke leverandør av trådløsnett til Technoport og har aldri hevdet å ha dekning verken på Nova konferansesenter, Britannia eller i Nidarøhallen. Trådløse Trondheim har dekning utendørs slik dekningskartet vår til en hver tid viser, samtinnendørs på i overkant av halvparten av kafeene i sentrum. Utover det har Trådløse Trondheim aldri hevdet å ha innendørsdekning i Trondheim sentrum og heller ikke i Nidarøhallen.

Våre nettsider som det refereres til ( www.tradlosetrondheim.no ) viser dekningskartet og forklarer hvor det er dekning. Det markerer også de kafeene hvor Trådløse Trondheim har dekning. Dekningskartet inneholder også adresse til kafeene for å gjøre det enklere for potensielle brukere (inkludert journalister) å finne dem. Ellers står følgende informasjon på våre nettsider:

”Trådløse Trondheim har i utgangspunktet ingen målsetning om å tilby innendørsdekning, med unntak av kafeer, kjøpesentre og lignende. Innendørsdekningen er derfor begrenset.”

Trådløse Trondheim benytter Wi-Fi for å tilby brukerne internettaksess. Wi-Fi har begrenset rekkevidde og for å tilby innendørsdekning må det i de fleste tilfeller settes opp egne aksesspunkter innendørs. Trådløse Trondheim har til nå ikke etablert aksesspunkter innendørs og det er derfor urealistisk å forvente innendørsdekning spesielt i store høye bygninger med ruvende murfasader. Teknisk Ukeblads utsendte må ha misforstått eller ikke sjekket vårt dekningskart.

Trådløse Trondheim er en arena for nyskaping og innovasjon og våre dekningsområder er etablert for å understøtte dette. Det er selvsagt lov å ønske seg dekning innendørs på Britannia hotell, Nova konferansesenter og Trondheim spektrum. men vi har som nevnt aldri hevdet å ha dekning i disse lokalene. Trådløse Trondheim er imidlertid lydhør for ønsker fra brukerne. Vi utvider gjerne vårt nett til flere innendørsarealer, men da må utbyggingen skje etter ønske og i samarbeid med byens eiendomsbesittere. Får vi til det, kan vi love at TUs travle journalister skal komme seg på nett i Trondheim, slik at de uansett vær kan studere vårt dekningskart på www.tradlosetrondheim.no/ .

Vennlig hilsen Thomas Jelle
Daglig leder Trådløse Trondheim

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.