Teknisk Ukeblad i ny drakt

Teknisk Ukeblad er inne i sitt 151. år. Selv om bladets innhold har variert i løpet av disse årene, har det alltid vært forankret i teknologirelaterte problemstillinger. Vår mål har vært å formidle polyteknisk stoff saklig og korrekt. Dette har gitt oss tillit både hos våre lesere og våre kilder.

I en hektisk hverdag med et stort medieutvalg har du ikke alltid like god tid til å lese Teknisk Ukeblad. Kanskje oppdager du ikke den gode saken fordi vi ikke har strukturert bladet godt nok. Kanskje har du ikke tid til å lese heleartikkelen for å få med hovedpoenget. Kanskje tar du i utgangspunktet bare en rask kikk på forsiden. Dersom den ikke er spennende nok, prioriterer du andre ting enn å lese ukens utgave av Teknisk Ukeblad

Dette ønsker vi å gjøre noe med. Med leserens behov i tankene justerer vi nå bladets innhold og layout: Fra første utgave i januar kommer TU ut i ny drakt.

Jeg skal forsøke å forklare hva vi gjør.

Våre leserundersøkelser viser at leserne er svært opptatt av teknologi, nærings- og samfunnsaktualiteter, presentert og kommentert på en lettfattelig måte. Derfor utvider vi aktualitetsseksjonen tidlig i bladet og endrer denne seksjonens profil. I tillegg til å følge opp det som skjer innenfor Norges teknologi- og næringsliv, vil seksjonen inneholde produktnyheter og drypp fra internasjonale miljøer. Denne kombinasjonen finner du ikke andre steder.

Leserne ønsker også dybdestoff, opplevelse og underholdning. I neste seksjon i bladet er t målet vårt derfor å ta leserne med på lengre og kortere reiser i – og noen ganger utenfor – teknologiens verden. Dette skal være lesestoff du tar fatt på når du har litt bedre tid.

Teknisk Ukeblad er også enkeltbransjenes blad. Tidligere har vi forsøkt å møte bransjene med "temasider". Fra neste år bringer vi distinkte spesialseksjoner tilpasset den enkelte bransje. Spesialseksjonene data/tele, bygg/anlegg, produksjon/automatisering og energi vil komme seks til ti ganger i løpet av året, med fokus på bransjenes hverdag, hendelser og utfordringer.

Dette er noen av endringene. Resten vil du se når du får første utgave i januar. I mellomtiden er det jule- og nyttårsfeiring. Da har du sikkert viktigere ting å tenke på enn omleggingen av et gammelt polyteknisk tidsskrift!

En god jul til deg og dine!

Vi sees neste år,

Rommy Rudihagen

Ansvarlig redaktør

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå