NETTARKIV

Teknisk Ukeblad for hundre år siden

28. sep. 2001 - 08:20

Stor dampmaskine.

Et eksempel på den styrke, til hvilken for tiden dampmaskiner bliver byggede, giver driftsmaskinen for den elektriske belysning i Brooklyn – Maskinens nominelle arbeide udgjør 4000 eff. hk. og den kan for kort tid drives op til 7500 eff. hk. Den er en vertikal anordnet kompoundmaskine; høiden af samme fra sålen til den øvre ende af cylinderen udgjør 10.65 m., længde 11.75 og bredde 8.55 m.

Høitrykscylinderen har 1.17, lavtrykscylinderen 2.18 m. i diameter; hovedet af begge kolberne andrager til 1.52 m., antal omdreininger i minutet 75, dampspændingen 11.9 kg pro cm2. Svinghjulet har 8.53 m. i gjennemsnit og veier 100 tons, enhver af begge fundamentrammerne 43 tons.

("Eng. News " f. 3. jan. 1901)

Eifel-tårnet

danner en exceptionel god meteorologisk station, og helt siden det blev opført 1889 har man nøiagtige optegnelser om luftens tilstand ved toppen. Da toppen er så høit over det omgivende land, er styrken af vinden og temperaturen helt forskjellig fra, hvad den er nær grunden. De meteorologiske instrumenter er alle anbragte på den øverste platform og er elektrisk forbundne med en station nedenunder. På den måde kan meddelelser erholdes fra alle disse instrumenter hver time, uden at det er nødvendigt at stige op i tårnet.

Det er ganske interessant, at det har vist sig umuligt at opnå nogen tilfredsstillende optegnelse om nedbøren ved toppen. Vinden er så sterk deroppe, at regndråberne bevæger sig praktisk talt horizontalt og falder ikke i regnmåleren. Endogså i sterkt regn har denne intet vist. I ordinært veir viser vindens hastighed sig på toppen at være mer end tre gange så stor som i et niveau af 70 fod over grunden. For 59 % af året overgår denne hurtighed 18 eng. mil pr. time, et faktum af betydning ligeoverfor de nyere forsøk at konstruere flyvemaskiner.

"Engineering", Vol. LXXII.

Magnesia som isolationsmiddel.

I et af de sidste numere af Engineering (se pag. 810, Vol. IXXI) findes indtaget en notis om den store elektriske kraftstation i Newcastle og en detaljeret illustreret beskrivelse af den samme station findes i augustheftet af Traction and Transmission. En interessant detalj i forbindelse med disse arbeider, er anvendelsen af magnesiaoverdrag på damprørene. Denne indklædning, fabrikeret af Washington Cemical Company i Washington. County Durham er dannet af støbte blokke af kulsur magnesia, forsterkede med fibre af asbest og sammeholdte med jernstrimler.

Materialet var gjenstand for en afhandling, som for nogen tid siden blev oplæst i American Institute of Mining Engineers. Kulsur magnesia har visse interessante fysiske egenskaber, som blev omtalt i afhandlingen. – Støbte murstene 2 x 4 x 8 tommer og som veiede 140 til 175 gram (5 til 6 oz.) absorberede mange gange deres vegt af vand; således absorberede en sådan mursten, som veiede 155 gram i tør tilstand, 983 gram vand, hvilket viser nær 94 procent af luft-celler i strukturen. – Som man kunde vente, viste omhyggelige prøver, ledede af forfatteren af afhandlingen, at dette material har stor værdi som et ikke-ledende overdrag, et faktum, som er godtgjort ved en udstrakt og heldig anvendelse i flere år. F.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.