ARBEIDSLIV

Teknaingeniører tar NITO-jobber

MER TEKNA ¿ MINDRE NITO: Teknas president Marianne Harg tror det offentlige ingeniørmarkedet vil utvikle seg til et marked for sivilingeniører. Hun frykter ikke sivilingeniører i jobber de er overkvalifisert for.
MER TEKNA ¿ MINDRE NITO: Teknas president Marianne Harg tror det offentlige ingeniørmarkedet vil utvikle seg til et marked for sivilingeniører. Hun frykter ikke sivilingeniører i jobber de er overkvalifisert for.
Joachim Seehusen
14. nov. 2005 - 11:28

Tallet på yrkesaktive sivilingeniører øker fra 36.000 i 2002 til 50.000 i 2020.

For ingeniører går det stikk motsatt vei, antallet reduseres fra 50.000 til 40.000 i den samme perioden. Under halvparten av ingeniørstudentene fullfører utdanningen. Oppsiktsvekkende lavt, er karakteristikken til Nifu.Ingeniørstillinger oppgraderes

Utviklingen ble presentert i oktober i arbeidsnotatet «Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor» fra Nifu Step (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning og Senter for innovasjonsforskning er nå slått sammen.)

Tallene om frafall stammer fra en tidligere rapport publisert i 2001. Dette kan representere et rekrutteringsproblem for offentlig sektor. Men, ifølge Nifu Step det kan tenkes at den offentlige ingeniørmangelen vi bli oppveiet av flere sivilingeniører.

Mens 77 prosent av alle nyutdannede sivilingeniører får stillinger i privat sektor er tallet for ingeniører 85 prosent. Forskjellene kan bli enda større.

Marianne Harg, president i Tekna, frykter ikke at fremtidens unge sivilingeni ører vil måtte klatre nedover lønns- og karrierestigen for å fylle ingeniørgapet. – Nei, kompleksiteten øker og et stort antall av disse stillingene vil nok bli oppgradert for sivilingeniører, sier Harg. Hun tror også at en del av ingeniørstillingene som ikke oppgraderes kan fylles av teknikere, eventuelt teknikere med etterudanning.

Svak studiegjennomføringNifu Step skriver at tidligere fremskrivninger understøtter analysen om at det vil bli en reduksjon i ingeniørstanden på hele 19 prosent. Ingeniørene følges tett av tannleger med en nedgang på 18 prosent, teologer ned 17 prosent og arkitekter ned syv prosent.

Rapporten tegner et dystert bilde for ingeniørutdanningen. Med unntak for arkitektutdanningen har også studiegjennomføringen vært svak. Sannsynligvis skyldes dette lav interesse blant nye studenter og at man får relativt mange studenter med svake studieferdigheter.

Tall fra 2001 viser at frafallet blant ingeniørstudentene er betydelig. 18,5 prosent faller fra før det andre studieåret begynner, ytterligere 14,5 prosent faller fra i løpet av det andre studieåret. Bare litt over en tredjedel av de som ble tatt opp fullførete studiet på normert tid. Dette kaller Nifu «oppsiktsvekkende lavt». Ti prosent av studentene fullfører etter et ekstra år, men fortsatt er det godt under halvparten som fullfører ingeniørstudiet.

Les mer om: