OLJE OG GASS

Tekna skeptiske til oljeboring

VILT OG VAKKERT: De fornybare ressursene ved Lofoten og Vesterålen må bevares. Tekna mener derfor at oljeboring ikke bør tillates før man vet mer om effekten av oljeboring.
VILT OG VAKKERT: De fornybare ressursene ved Lofoten og Vesterålen må bevares. Tekna mener derfor at oljeboring ikke bør tillates før man vet mer om effekten av oljeboring.Bilde: Tore Stensvold
Tore Stensvold
11. sep. 2009 - 14:02

Tekna – som organiserer både sivilingeniører og folk med naturvitenskapelig bakgrunn, inntar en føre-var-holdning overfor oljeaktivitet i de sårbare områdene.

– Vi har ikke hatt spørreundersøkelse om våre medlemmers holdning, men vedtok en uttalelse på representantskapsmøtet i juni at vi vil avvente til vi vet mer, sier ledere for Teknas fagråd i Nord-Norge, Thomas Føre.

Ikke spurt medlemmer

Føre satt i redaksjonskomiteen som forfattet uttalelsen. Den ble vedtatt med 70 prosent stemmer for.

– Det kan tenkes at en spørreundersøkelse ville gitt et annet resultat i dag, men for Tekna som organisasjon, veier hensynet til fornybare ressurser veldig tungt, sier Føre.

Han påpeker at oljen ligger der den gjør, og er ikke fornybar. Det er fisk og andre ressurser i havet.

– Det er viktig at vi tar hensyn til de fornybare ressursene før vi setter i gang aktivitet vi ikke er helt sikre på konsekvensen av, sier Føre.

For Tekna er føre-var-prinsippet viktig. Tekna deler ikke oppfatningen blant NITO-medlemmet om at man "snarest må komme i gang".

Les også: Ingeniørene er for olje i Lofoten

– Vi er ikke imot oljeboring, vi vil ha mer kunnskap først, påpeker Føre.

Lite FoU-ringvirkning

Tekna sluker heller ikke rått argumentasjonen om at det skapes så mange arbeidsplasser i nord.

Til tross for to store olje- og gassfelt i Barentshavet, Goliat og Snøhvit, ser vi at teknologiutvikling og forskning innenfor petroleumsvirksomheten i liten grad er blitt lagt til Nord-Norge, sier kommunikasjonsdirektør Tore Westhrin i Tekna.

Tekna har sett på hva satsing innenfor petroleumssektoren i nord faktisk betyr for forskningsaktiviteten i Nord-Norge.

Skuffende

– Det vi fant var ganske nedslående, sett fra en nordnorsk synsvinkel. Svært lite av det som er FoU og nyskaping for oljeutvinning i nord blir faktisk utført i Nord-Norge, sier Westhrin.

Forskningsrådets nordområdesatsing – statlig finansiert forskning om og i Nord-Norge – har økt fra 440 millioner kroner i 2006 til 636 millioner kroner i 2008, ifølge Forskningsrådets årsrapport.

– Nesten 80 prosent av forskningen foregår ved institusjoner i Sør-Norge. Når det gjelder petroleumsforskningen foregår over 98 prosent ved institusjoner i sør, selv om vi har institusjoner og kompetanse her i nord, sier Føre.Vedtak i R-møte

Her er ordlyden i Teknas uttalelse:

"Tekna mener at beslutningen om utvinning av olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen må utsettes til den reviderte forvaltningsplanen foreligger i 2010/2011.

Områdene utenfor Lofoten og Vesterålen er svært sårbare. Det stiller krav til bærekraftig forvaltning av viktige naturressurser som olje og fisk. Tekna mener at kunnskapsgrunnlaget er for tynt til at det vil være forsvarlig å åpne for oljeutvinning nå.

Olje- og gassvirksomhet må vurderes ut fra den risiko virksomheten medfører for miljøet. Samtidig må det stilles tilsvarende strenge krav til annen næringsvirksomhet og sjøtransport i nord. Oljevernberedskap, krav til sikkerhet og kontroll bør forsterkes. En forutsetning for å tillate utvinning er at vi med sikkerhet kan fastslå at dette ikke truer verdifulle fiskerier og unike økosystemer."