Technoport Award: Her er prisvinnerne

IFE-forsker Jan Nossen mottar pris på Technoport på vegne av flerfasegruppen ved Institutt for Energiteknikk. Prisen deles ut av Svenn Ferry Utengen, direktør for teknologiledelse i StatoilHydro. (Bilde: Joachim Seehusen)
FISKEGELATIN: Ingvild Haug fikk Ung innovasjonspris av statsråd Anniken Huitfeldt for sitt arbeid med fiskegelatin til kosmetikkindustrien. (Bilde: Joachim Seehusen)
VINNER: FAST-gründer John Lervik har mottatt Technoport-pris for sin søkemotor. (Bilde: Finn Halvorsen)
AKER CLEAN CARBON vant pris for sin renseteknologi. CO2-fjerningstanken bygges i stål, mens selve absorpsjonskolonnen kan bygges i betong. (Bilde: Aker Kværner)
VINNER: Denne stolen vant designpris. (Bilde: kRABAT)
SOSIOLOG: Vinner av Telenors Forsknings og Innovasjonspris 2008, sosiolog og seniorforsker Dr. Richard Seyler Ling ved Telenor Research and Innovation. (Bilde: Carl-Erik Eriksson)
DESIGNER Designeren Geir Eide vant pris på Technoport for sin innovative design av en stol for funksjonshemmede. (Bilde: Carl-Erik Eriksson)
ALLE SAMLET: Her er alle prisvinnerne i 2008 samlet, fra venstre Ingvild Haug, John Marcus Lervik, Simon Woodhouse, Oscar Grav, Geir Eide, Jan Nossen, Richard S. Ling (Bilde: Carl-Erik Eriksson)
MILJØ: Teknisk direktør Oscar Graff, til venstre og spesialistingeniør Simon Woodhouse har mottatt pris for innovativ miljøteknologi. Prisen ble delt ut av Siri Bjerke, divisjonsdirektør i Innovasjon Norge (Bilde: Joachim Seehusen)
Dans og kunstnerisk innsalg på 'Technoport 2008 (Bilde: Joachim Seehusen)
SØKER: I teknologimiljøet i Trondheim er man stolte av hva John Lervik og andre i Fast-systemet har fått til. I år ble Sintefs og NTNUs teknologipris gitt til 32 personer i og rundt søkemotorselskapet Fast. Prisen ble motatt av John Lervik og delt ut av konserndirektør Unni Steinsmo i Sintef og dekanus Invald Strømmen ved NTNU (Bilde: Joachim Seehusen)

*StatoilHydros forskerpris gikk til Flerfasegruppen ved Institutt for Energiteknikk. Juryen uttaler at forskere har bidratt vesentlig til at Norge er ledende på forståelse av flerfase transportfenomener. Prisen er på 200 000 kroner.

*Telenors forsknings- og innovasjonspris gikk til seniorforsker Dr. Richard Seyler Ling ved Telenor Research and Innovation. Dr. Ling får prisen for fremragende forskning og nybrottsarbeid gjennom mange år innen anvendelser av mobile tjenester, et fagfelt han også har vært med å utvikle som akademisk studium. Prisen er på 250 000 kroner.

*NTNU og Sintefs teknologipris gikk til søkemotorselskapet FAST Search and Transfer, inkludert ansatte og tidligere ansatte i FAST, ansatte i Microsoft og ved NTNU, for den ledende søketeknologien selskapet har utviklet. Prisen er glasskunst til FAST-kontoret og grafikk til nøkkelpersoner som har vært avgjørende for utviklingen.

*Technoports pris for innovativ miljøteknologi gikk til Aker Clean Carbon. Juryen skriver at selskapet kombinerer en forbedret CO 2-fangstløsning med energiproduksjon fra biokraft. Kombinasjonen av disse to anleggene gir en rekke positive synergier. Prisen er på 150 000 kroner.

*Ung innovasjonspris gikk i år til bioteknolog Ingvild Haug. Haug tok doktorgrad på fiskegelatin og endret egenskapene til fiskegelatinet slik at det oppførte seg mer likt det gelatinet vi benytter i dag. Premien er på 100 000 kr

*Designprisen gikk til Krabat for produktet Jockey som er et aktivt sittehjelpemiddel for funksjonshemmede barn, som legger til rette for mestring og fremgang. Gjennom sitt produktuttrykk bidrar stolen til å bryte barrieren «funksjonshemmet» fordi den får hvilket som helst barn til å ønske å sitte i den. Prisen er 150 000 kroner.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå