KLIMA

Tatt på fersken

SER ALT: Ved hjelp av miljøsatellitten Envisat registrerer nå Kongsberg Satellite Services den minste antydning til oljeutslipp fra skip så å si øyeblikkelig.
SER ALT: Ved hjelp av miljøsatellitten Envisat registrerer nå Kongsberg Satellite Services den minste antydning til oljeutslipp fra skip så å si øyeblikkelig. Bilde: ESA
Finn Halvorsen
25. mai 2007 - 10:28

I november i fjor fikk KSAT kontrakt med European Maritime Safety Agency om leveranse av et satellittbasert system for varsling av oljeutslipp i alle europeiske farvann.

Tjenesten startet i april, og allerede første dag kunne de påvise fire mulige oljeutslipp i farvannet mellom England og Nederland.

- Dette er et område med mye skipstrafikk, så det var ingen stor overraskelse å oppdage oljesøl her, sier Jan Petter Pedersen, viseadministrerende direktør i KSAT.Envisat

Bildet ble tatt fra den europeiske miljøsatellitten Envisat og overført til KSATs bakkestasjon i Tromsø.

Allerede 30 minutter etter at satellitten hadde passert ble informasjon om utslippene oversendt til EMSAs hovedkvarter i Lisboa. Opplysningene ble også formidlet til myndighetene i de berørte landene som avgjør hvilke tiltak som skal settes i verk.Påbudt overvåking

Alle europeiske kyststater er pålagt å overvåke skipstrafikken langs kysten. Avtalen med EMSA betyr at alle europeiske farvann nå blir dekket. Dette gir både en raskere varsling og en mer effektiv tjeneste for stater som til nå ikke har benyttet satellittdata som en del av overvåkningen.

- Kontrakten med EMSA er en utvidelse av vårt forretningsområde, og er et eksempel på hvordan langsiktig og målrettet nasjonal innsats kan gi internasjonale oppgaver, sier Pedersen.

I Norge har tilsvarende system for havovervåking vært brukt i flere år. Tjenesten ble utviklet av KSAT med støtte blant annet fra Norsk Romsenter, Statens Forurensningstilsyn og den europeiske romorganisasjonen ESA.

Les mer om: