ENERGI

Tårnvaskere i verdens største vannrenseanlegg

Anlegget tar storm- og avløpsvann fra en ny lagringstunnel under den svært historiske byen Hasting, renser det og pumper det langt ut til havs gjennom nedgravde rør. Hastingstunnelen kan lagre inntil 5,2 milliarder liter og ble bygget ferdig i fjor, til en kostnad av 450 millioner kroner. Coombsanlegget henter råvannet og renser det.

Systemet, som er gravd ned 35 meter under bakken, gjør at de berømte badestrendene langs den engelske sørkysten nå er renere enn noensinne, samtidig som flomfaren er eliminert. (sb)

Les mer om: