PRODUKSJON

Tar pulsen på prosessen

11. okt. 2001 - 13:52

Man får mer instrumentering for pengene sammenlignet med tidligere. Innen instrumentering til industrielt bruk er nok konkurransen hardest, mener han. – Leverandørbransjens hodepine er at kundene deres oppnår stadig mer og bedre instrumenter for pengene, men til gjengjeld øker behovet for instrumentering år for år betydelig. Grunnen til prispress er blant annet at det stort sett er industri- og næringsliv som har de mest profesjonelle innkjøpere. De presser på pris, men vet også å forlange kvalitet og fleksibilitet.

Rask teknisk utvikling

Særlig på programvare har utviklingen gått raskt. Instrumenter for industrien har i dag gjennomgående bedre styring og tilbakekobling enn før, konstaterer Myklebust. – Egenskaper i forbindelse med produktet/produksjonsprosessen kan bli styrt inn og stabilisert mot en etter hvert mer nøyaktig parameter, for eksempel riktig vekt og riktig temperatur. Brukergrensesnitt er blitt enklere, det er gjerne Windowsbasert. Systemene er bygget slik at det er enklere å rapportere dokumentasjon i forbindelse med produksjonsprosessen ved overvåkningen av industriprosesser. Signalene kan eventuelt gå til en sentral for overvåkning av flere industriprosesser eller hele fabrikker. Tilstanden kan logges og eventuelt skrives ut slik at overvåkning med alarm også skjer om natten. Dette kan være nødvendig ved døgnkontinuerlig produksjon med liten bemanning nattestid.

Økende miljøkrav

Måleutstyr trengs for å møte økende miljøkrav og for å oppnå bedre nøyaktighet: å bruke minst mulig råvarer eller få bedre kvalitet på sluttproduktet. Et annet punkt er å spare arbeidskraft. Instrumenter av ulike typer kan bidra til at en industriell prosess blir mer mekanisert eller automatisert enn før. Det benyttes også flere følere for å detektere tilstanden i en industriprosess. Generelt utvikles det i økende grad instrumentering for tilstandskontroll. Et eksempel har man innen bilindustrien der trykksensorer kontinuerlig måler trykket i dekkene.

Kvantifisering

Som ledd i miljøtiltak i enkelte kommuner har man begynt å veie søppel fra hver enkelt husstand, sier Myklebust. – Dermed vil også de som «produserer» mest søppel måtte betale mest. Generelt er dette ett eksempel på at flere og flere målinger foregår ute hvor produksjonsprosessen befinner seg.

Ikke-destruktiv kontroll av blant annet elektriske anlegg og godheten av isoleringen i bygninger, gjøres gjerne med et termografikamera. Det måler forskjellen i varmeutstrålingen fra objektet man undersøker. Slike kamera er nå langt mer brukervennlige, sammenlignet med tidligere modeller. De kan også vise temperaturen i sann tid. Nemko har etablert en sertifiseringsordning for godkjenning av termografer.

Hele prosessen

– Innen prosessindustrien inkluderer man stadig flere instrumenter for kontinuerlig kontroll av hele prosessen. Poenget er å få kontroll med viktige innsatsfaktorer som materialstrøm og forbruk av energi. Noen av instrumentene kan nå også oppdatere seg selv og «lære» av egne feil. Slike instrumenter benyttes dessuten til å dokumentere krav til sporbarhet og kvalitetsnivå – for eksempel etter ISO 9000-standarden. Eksempler på slike instrumenter er ulike vekter og volummåler og doseringsutstyr.

Leier ut instrumenter

Nemko leier hovedsakelig ut instrumenter innen elektro, som nettspenningsanalysator og jordfeilsøker. – Av mekanisk utstyr, leier vi ut vektmåligsutstyr og kraftmålesystem, sier Myklebust. Han nevner også utstyr for måling av innemiljø, eksempelvis CO2 , lyd- og støymålere.

Av bransjer som leier utstyr kan nevnes: elektroentreprenører, mekanisk industri, ventilasjonsbransjen samt rådgivende ingeniører.

Trenger assistanse

Omkring 20 prosent av instrumentene leies sammen med en måletekniker. Dette har vist seg å være noe i minste laget. Folk i industrien undervurderer fra tid til annen det som kreves av kompetanse og ferdighet på området for å få sikrest mulige målinger. Det kreves ofte mye erfaring og måleteknisk kompetanse å utføre målingene, selv om de tilsynelatende virker enkle, understreker Thor Myklebust.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.