Tar neste steg mot utvinning av mineraler fra havbunnen

Vil konsekvensutrede gruver på havbunnen.

Tar neste steg mot utvinning av mineraler fra havbunnen
Olje- og energidepartementet sender i dag et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel på offentlig høring med tre måneders frist. Illustrasjonsfoto: Oljedirektoratet

Olje- og energidepartementet sender i dag et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel på offentlig høring med tre måneders frist.