PRODUKSJON

Tar mange busser

For å gi brukerne muligheter for lett å kombinere eller skifte mellom bussystemer, har Beckhoff konstruert signalenheter som er uavhengig av feltbusstypen. Alle signalterminaler er like, det er kun busskobleren som må byttes.

Systemet leveres som terminaler for montering på skinne i skap – Beckhoff Bus Terminaler – eller lukkede bokser som kan monteres direkte på maskinen i skitne og våte miljøer – Beckhoff Fieldbus Box.

Modulsystem

Bus Terminaler er bygd opp som elektroniske rekkeklemmer og består av en feltbuss grensesnittenhet – busskobler– og signalterminaler for montering på skinne.

En stasjon består av en busskobler og opp til 255 forskjellige signalterminaler.

Busskobleren leveres for Profibus DP/FMS, Interbus, CANopen, DeviceNet, ControlNet, Modbus, Beckhoff Lightbus, Sercos, Ethernet TCP/IP, USB, RS485 og RS232.

De elektroniske signalterminalene monteres på busskobleren ved å skyve dem sammen. En hvilken som helst terminal kan skiftes ut uavhengig av de andre terminalene, ifølge den norske representanten Danyko AS.

Uten mellomreléer

Terminalene kan ta signaler fra de fleste typer sensorer og aktuatorer; også spesielle signaltyper som opp/ned-tellere og veieceller. Med spesielle systemterminaler kan den samme stasjonen bygges opp med forskjellige spenningsnivåer, slik du slipper å bruke mellomreléer.

Også Fieldbus Box leveres med forskjellige feltbussgrensesnitt. Boksene kan inneholde opp til åtte signalpunkter.