IKT

Tar livet av strøm-tele

Telefon og strømkabler sammen går dårlig.
Telefon og strømkabler sammen går dårlig. Bilde: Arkiv
Finn Halvorsen
15. jan. 2002 - 11:02

Trondheim: Professor Holte blåste liv i debatten omkring elektromagnetisk støy ved denne type kommunikasjon under Kursdagene i Trondheim.

- Bredbåndskommunikasjon over strømnettet vil føre til store forstyrrelser for radioamatører og militær kommunikasjon. I de frekvensbånd som er tillatt brukt for dette formålet, vil det ikke være mulig å få en høyere overføringshastighet enn 1 Mbit/s. For smalbåndskommunikasjon stiller imidlertid saken seg helt annerledes. Strømnettet blir da også mye brukt til slike anvendelser, sier Holte.

Tre alternativer

Holte definerer bredbånd som overføringskapasiteter over 1 Mbit/s, i alle fall i den ene retningen. Han ser bare tre realistiske alternativer for slik kommunikasjon til private abonnenter i dag: DSL-teknologier over eksisterende kobber parkabler, kabel-TV-systemer basert på koaksialkabel og fast radioaksess.

Fiberkabel helt frem til hjemmet ligger langt frem i tid på grunn av store gravekostnader. Bredbånd satellittaksess er foreløpig ikke konkurransedyktig på pris, mens strømnettet altså er uaktuelt på grunn av elektromagnetisk stråling, mener Holte.

Tror ikke på UMTS

Han er overbevist om at fastnettet vil være den dominerende bærer av bredbåndskommunikasjon i overskuelig fremtid.

- Jeg tror ikke på UMTS, ganske enkelt fordi jeg ikke har behov for bredbånd når jeg er på sykkeltur. Behovet vil stort sett være der hvor brukeren befinner seg i ro. Men nomadisk aksess vil være nyttig, sier Holte, som også er skeptisk til UMTS på grunn av de høyde kostnadene.- Dessuten vil dagens GPRS være en kraftig konkurrent til UMTS i lang tid fremover.

Les mer om: