NETTARKIV

- Tar høyde for mer konkurranse

Trond Gram
27. jan. 2010 - 12:48

- Ved å samle produksjonen og ta i bruk ny teknologi får man et billigere produkt. Men disse investeringene krever større volum, at man samler produksjonen. Det er ganske enkel logikk som styrer, sier næringspolitisk sjef NHO Mat og Bio, André Monsrud.

Han forklarer at fokus på lønnsomhet, med påfølgende kostnadskutt og effektiviseringer er hovedårsaken til den pågående restruktureringen i næringsmiddelindustrien. Ny teknologi bidrar til å gjøre dette mulig.

Teknologisk utvikling

- Men en ting er teknologisk utvikling i foredling, roboter og maskiner som gjør det rasjonelt å få opp volumet. Det andre aspektet er forbedringer I logistikken, konservering og emballering, sier han.

Samtidig mener han at et nytt aspekt de siste årne er forbrukernes interesse, og økte betalingsvilje for lokal mat og spesielle kvaliteter.

- Vi ser at store produsenter legger ned ett sted, og i noen tilfeller er det lokale krefter som starter opp igjen. Det er et litt motsatt utviklingstrekk. Det som ligger bak volumproduksjonen er forbrukernes ønske om billigere produkter, samtidig etterspør de andre sammenhenger nisjeprodukter til høyere pris, sier Monsrud.

WTO vil forandre

Han legger til at fokuset på kostnader og lønnsomhet kommer til å vedvare i årene fremover.

- Norge må forholde seg til WTO. Der har man i mange år forhandlet om en ny avtale. Hvis den kommer på plass snakker vi om en ganske stor reduksjon i tollvern og økte importkvoter.Det betyr omstilling for både landbruk og industri, sier NHO-direktøren og legger til:

- Da er det naturlig at konkurransen og importtrykket vil øke. Den tilpassingen du ser nå, med store investeringer, er nok både en tilpassing til dagens virkelighet, men de tar også høyde for ytterligere konkurranse, avslutter han.

Les mer om: