NETTARKIV

Tar HMS på alvor

BJØRN KREKKE

er eksportutsending i Madrid

bjorn.krekke@ntc.no

@brd1:SPANIA ER INNE i en positiv utvikling innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Selv om landet fortsatt er et stykke bak nordeuropeiske land, blir gapet mindre. Nye lover og reguleringer pålegger bedrifter å ta arbeidet alvorlig. Samtidig utvikler mentaliteten til HMS seg sakte i positiv retning.

Spania har dobbelt så mange arbeidsulykker pr. innbygger som snittet i EU. Totalt 950.000 arbeidsulykker med påfølgende sykemelding i 2002. Selv om Spania innførte loven "la Ley de Prevención de Riesgos Laborales" i 1996, har antallet arbeidsulykker fortsatt å øke. Først i 2002 begynte man å se signaler på en stabilisering, og i 2003 er antallet ulykker på vei ned.

Midlertidig arbeidskraft

En ting er at nye lover implementeres, en annen er de kontrolltiltak som iverksettes samt hvilke sanksjoner potensielle syndere står overfor. I EU finnes en inspektør pr. 7000 ansatte, mens en spansk inspektør har den umulige oppgaven å følge opp 27.000 ansatte. Man har ikke i samme grad ris bak speilet, noe som påvirker bedriftlederes holdning til HMS-arbeidet.

Den kanskje viktigste årsaken til at Spania kommer dårlig ut, er utstrakt bruk av midlertidig arbeidskraft. Om lag en tredjedel av arbeidsstyrken har midlertidige kontrakter, men står for 57 prosent av alle arbeidsulykker. Særlig byggebransjen er utsatt. Her har over to tredjedeler av arbeidsstokken denne type kontrakt, og her er farlig arbeid vanlig.

Byggebransjen er motoren i spansk økonomi. I år ferdigstilles nærmere 600.000 boliger. I perioden frem til 2007 har Spania store prosjekter innen infrastruktur som flyplasser, veier, jernbane, havner og vann.

Det er imidlertid viktig å understreke at det finnes spanske bedrifter som gjennom mange år har tatt HMS-arbeidet alvorlig, spesielt de store internasjonale bedriftene. Det er små og mellomstore bedrifter som generelt har ligget etter.

Myndighetene strammer inn

I juli endret myndighetene loven fra 1996. Alle bedrifter er pålagt å ha en plan for å forebygge arbeidsulykker. Bedrifter som utfører risikofylt arbeid skal ikke bare ha en person ansvarlig for sikkerheten, men denne personen skal være fysisk til stede der aktiviteten gjennomføres. Videre skal personer innleid fra andre bedrifter - det er her vi finner mange på midlertidige kontrakter - ha fått opplæring om risiko og forebyggende aktiviteter. Sanksjonsmulighetene blir også sterkere. Samme utvikling ser vi innen miljøområdet.

Det merkes at holdning og mentalitet er under endring. Strengere regler, større sanksjonsmuligheter og noen alvorlige ulykker de siste årene har økt bevisstheten for nødvendigheten av et aktivt HMS-arbeid. Statistikken fra 2002 og 2003 viser at det virker.

Tidspunktet for en inntreden i det spanske markedet for HMS kan være god. Konsulenttjenester mot SMB-segmentet er i kraftig vekst, spesielt innen byggebransjen. Videre er det gode muligheter for programvare til dokumentasjon og forbedring av bedriftenes HMS-aktiviteter.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.