OLJE OG GASS

Taler på lukket energimøte

TILBAKE IGJEN: Nestkommanderende i USAs utenriksdepartement Richard Armitage (i midten) besøker Norge og utenriksminister Jan Petersen i 2004. Denne uken er Armitage tilbake for å snakke om USAs makt, og om den er i ferd med å falle i grus på grunn av Asias fremvekst. Det skjer under et lukket energimøte på Holmenkollen Park Hotel.
TILBAKE IGJEN: Nestkommanderende i USAs utenriksdepartement Richard Armitage (i midten) besøker Norge og utenriksminister Jan Petersen i 2004. Denne uken er Armitage tilbake for å snakke om USAs makt, og om den er i ferd med å falle i grus på grunn av Asias fremvekst. Det skjer under et lukket energimøte på Holmenkollen Park Hotel. Bilde: Poppe, Cornelius

Denne uken samles politikere og bransjefolk innen olje og gass på Holmenkollen Park Hotel.

Pressen og offentligheten er ikke invitert til det som kalles «Sanderstølen-konferansen» etter høyfjellshotellet hvor den tidligere ble holdt.

Temaet for konferansen er framtiden for olje og gass, under vignetten «Rethinking energy». Her skal de store spørsmålene i global energipolitikk drøftes, og i år vil Asia og Kinas fremvekst stå sentralt.

Programmet er ikke hemmelig

Dette er talerne

En av de mest kjente talerne under konferansen er Richard Armitage ( Wikipedia), USAs viseutenriksminister fra 2001-2005. Han spør om USAs makt er på vei nedover.

– Hvis Kina kommer fortere ut av krisen enn oss, vil deres måte å gjøre det på tiltrekke flere, sier Armitage i denne videoen. – Kommer USA ut av krisen først vil vår måte å gjøre det på vinne frem.

. – Kommer USA ut av krisen først vil vår måte å gjøre det på vinne frem. SNAKKER OGSÅ: Statoil-sjef Helge Lund er blant dem som skal snakke på den lukkede Sanderstølen-konferansen. Jörgen Skjelsbæk

Armitage ønsker at USA skal vise militær styrke i Asia og slik beholde sin makt.

– Hvis vi skal være relevante i Asia, må vi få alle til å skjønne at dette er et område for marine styrker. Myk makt er fremdeles viktig, men hard makt har fremdeles en plass i Asia. Vi må posisjonere oss etter dette, eller så tror folk at vår makt er fallende, sier Armitage.

– En verden av angst

Forsamlingen på Holmenkollen Park Hotel vil også bli utfordret av talere som professor Kishore Mahbubani fra Universitetet i Singapore.

– Vi lever i en verden av økende global redsel, med en rekke globale problemer som nekter å la seg løse. Ingen vet hva som vil skje med globale nøkkelvalutaer selv ett år fra nå. Arbeidsledigheten er stabil i flere industriland. Sosial uro øker, skriver han i dette innlegget fra i høst.

Han bruker en båt-metafor for å skildre hvordan verden har forandret seg: Fra å ha levd i 192 forskjellige båter (nasjoner) har globaliseringen gjort at vi nå alle er i samme båt, men i 192 forskjellige kahytter. Problemet er at lederne i blant andre USA ikke har forstått dette, mener han.

– De ledende lovgiverne i den mektigste kabinen i båten, Kongressen i USA, er overbevist om at den globale krisen ville blitt løst med ett grep hvis den kinesiske regjeringen devaluerte yuanen med 15 til 20 prosent. Men de fleste økonomiske studier viser at en slik devaluering ville ha minimal effekt på USAs handelsunderskudd. USA så etter en syndebukk og valgte den kinesiske regjeringen, skriver Mahbubani, som mener USA heller burde kuttet utgiftene og gjelden sin.

Full gass

Det blir også en runde om naturgass, som er Statoils og Norges nye satsingsområde ettersom oljeproduksjonen vår har falt kraftig siden 2001.

Her møtes en rekke bransjetopper: Malcolm Brinded i Shell Upstream International, president Jean-Francois Cirelli i GDF Suez, USAs tidligere spesialutsending for internasjonel energi og nåværende president David Goldwyn i Goldwyn Global Strategies, Sam Laidlaw i det britiske gasselskapet Centrica, Statoils Helge Lund og direktør Klaus Schäfer i E.On Ruhrgas.

Disse skal også diskutere gassmarkedet under ledelse av Jonathan Stern, som nylig fikk Helge Lund til å medgi at petrobransjen har gjort for lite for å selge gass som en mer klimavennlig løsning enn kull:

Les saken: – Vi har vært ineffektive

Statoil-sjefen uttalte nylig til Teknisk Ukeblad at oljebransjen ikke klarer å produsere nok olje, noe som danner bakteppet for de fleste energipolitiske diskusjoner for tiden.

Les saken her: Helge Lund varsler energikrise: <br/> – Klarer ikke å produsere nok olje

Oljens pris

Schlumberger-direktør Andrew Gould skal analysere hva som har gått riktig og galt i oljen det siste tiåret, og spå litt om de neste tjue årene i petroleumsbransjen. Det finnes nok olje, men å gjøre dette om til reserver vil øke kostnadene kraftig, har Gould sagt under en tidligere energikonferanse.

. – Kommer USA ut av krisen først vil vår måte å gjøre det på vinne frem. SNAKKER OGSÅ: Statoil-sjef Helge Lund er blant dem som skal snakke på den lukkede Sanderstølen-konferansen. Statoil

– Oljeprisen vil holde seg sterk, sier Gould i et tidligere intervju med konsulentselskapet McKinsey. – Skjer det, vil bransjen lete mer enn den ellers ville gjort. Trass teknologiutvikling innen elbiler, batteriteknologi og hybrider vil det kreve en svært svak verdensøkonomi for å redusere etterspørselen etter olje. OPECs andel av produksjonen vil også øke.

Gould tror prosjektene i oljebransjen blir større og mer komplekse, og ligger fjernere – lengre til havs og på større dybder. Og han tror gass vil spille en større rolle etter hvert.

– Alle økonomier bør forsøke å bytte ut kull med gass på grunn av lavere utslipp. Det burde skje i USA og Australia, og det kan skje i noen grad i Kina og India, men jeg tviler på at det vil gå raskt og fordi det krever store investeringer. Men gass vil ta markedsandeler, først i USA, sier Gould.

Saudi-Arabia til stede

En av toppene i det saudiarabiske oljeselskapet Saudi Aramco skal delta i paneldebatten om olje under energiforumet i Holmenkollen. Saudi-Arabia regnes å sitte på verdens største oljeressurser og har en nøkkelrolle i spørsmålet om oljeprisen.

Senior visepresident (og utdannet sivilingeniør) Abdullatif Al-Othman har tidligere pekt på behovet for bedre styring med kostnadene og teknologien i bransjen.

– Dette er spesielt viktig nå, siden vi ser utfordringer vår region ikke har sett før. Feltene modnes, prosjektene blir mer kompliserte, nye feltutviklinger skjer i tøffere miljøer. Derfor vil kostnadsstyring bli vår utfordring og prioritet, sa Al-Othman under en ingeniørmesse for et par år siden, da med en annen tittel enn han har i dag.

Shell og ExxonMobil

Al-Othman skal diskutere «energiens trilemma» med blant andre tidligere Shell-styreleder Lord Oxburgh, direktør for rørprodusenten Technip Thierry Pilenko, Indias tidligere utenriksminister Shyam Saran og ExxonMobils senior visepresident Andy Swiger.

– Vi er ikke bare på vei inn i et lavkarbonsamfunn, men også en tid med høy energietterspørsel, sa Swiger under Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference i november.

Han understreker at alle energikilder trengs for å møte verdens etterspørsel.

– Det inkluderer hydrokarboner som olje og naturgass, selvsagt. Fordi de er tilgjengelige, rimelige, til å stole på og har mange bruksområder, vil olje og naturgass fremdeles møte størsteparten av den globale energietterspørselen så langt inn i fremtiden vi kan se, sier Swiger, som også peker på behovet for energieffektivisering, CO2-fangst og biodrivstoff fra alger.

Feller etter finanskrisen

En annen av talerne er Morgan Stanley-toppen Stephen Roach, som skal snakke om fellene verden kan gå i etter finanskrisen. Han er styreleder for selskapets Asia-avdeling og skrev boken «The Next Asia» (2009). Roach sier blant annet at Kina trolig vil prøve å utvikle sitt eget indre marked videre.

– Dynamikken må skifte fra eksportsektoren til de 1,3 milliarder kinesiske forbrukerne, sier han denne Bloomberg-videoen fra mars i fjor.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen skal også holde tale. Veritas-direktør Henrik O. Madsen er vertskap for en av middagene på hotellet.

Helse og transport

Også professor Hans Rosling ved Karolinska Institutet skal holde tale under Oslo Energy Forum. Rosling er kjent for sine foredrag med svært levende bruk av statistikker, og mener han kan se konturene av en ny verdensorden:

  1. Det er ikke lenger industriland og utviklingsland, men 192 land I stadig sosioøkonomisk utvikling
  2. Asiatiske land utvikler seg dobbelt så raskt som Europa gjorde
  3. Det danner seg nå et gap hvor det er fem milliarder mennesker som lever sunne liv med utdanning, helse og elektrisitet til mobiltelefoner og vaskemaskiner, mens en milliard sitter fast i fattigdom og sykdom
  4. Helse og rikdom har så langt ført til økende klimautslipp
  5. Man kan være optimist for fremtiden fordi dagens verden er så dårlig styrt. Det er store muligheter for forbedringer slik at verden blir likeverdig, sikker, bærekraftig og fri

Styreleder for Shells India-avdeling Vikram Singh Mehta skal også kommentere dette temaet.

Snakker om transport

Det blir i tillegg transportanalyser på konferansen, ved analytiker Dan Galves i Deutsche Bank og Dan Sperling ved Universitetet i California.

Sistnevnte ble hyret av California-guvernør Arnold Scwharzenegger for å utvikle delstatens transport- og klimapolitikk.

Sperling skal for øvrig også snakke på en Cicero-konferanse denne uken.

Om konferansen

Sanderstølen-konferansen har vært arrangert siden 1973, og skal finne svar på petroleums- og energibransjens utfordringer.

Elisabeth Berge i Olje- og energidepartementet er styreleder for stiftelsen bak konferansen, Energy Policy Foundation of Norway (EPF).

Andre medlemmer er styreleder Tore I. Sandvold i Sandvold Energy, Osvald Bjelland i det britisk-skandinaviske rådgivningsfirmaet Xyntéo og Peter Mellbye i Statoil. Johan Nic. Vold er daglig leder for EPF.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.