SAMFERDSEL

T-banen bygges ut

Byggingen av T-baneringen i Oslo er i gang. Anleggsstart var 5. juni for den første etappen, som går mellom Ullevål stadion og Nydalen. Når denne delen står ferdig om tre år, kan du reise med T-banen fra Nationaltheatret til Nydalen på ti minutter, mot nesten en halvtime på samme strekning med dagens bussrute.

Senere skal T-banen forlenges over Storo og Sinsen og bindes sammen med eksisterende bane på Carl Berners plass. Ringen skal være sluttført i 2006, og den vil da fylle et stort tomrom i hovedstadens kollektivtransport. Prognosene går ut på at T-banen om ti år skal frakte 15-20.000 personer i daglig mellom Ullevål og Carl Berner.

Samferdselsetaten i Oslo kommune er byggherre for utbyggingen, mens både Statens vegvesen og Oslo sporveier er med i prosjektorganisasjonen. Veidekke har hovedentreprisen for den første etappen, som går i tunnel fra Ullevål mot øst. På grunn av anlegget er T-banens linje 5 kuttet av ved Ullevål stadion, og kollektivreisende langs linjen videre mot Sognsvann må benytte buss. Sporveiens prosjektleder Knut Wisthus Johansen opplyser at denne situasjonen vil vare ut året. Da skal tunnelpåhugget på Ullevål stå ferdig og skinnene lagt på plass igjen, mens anleggsarbeidene fortsetter under jorden mot Nydalen. Totalt er T-baneringen kostnadsberegnet til 900 millioner kroner.

Les mer om: