ARBEIDSLIV

Syv eller tolv?

Det er 13 medlemmer i kollegiet, fordelt mellom ansatte, studenter og eksterne representanter. I et skarpt brev til kollegiet ved NTNU har 138 professorer kritisert prosessen, blant annet tempoet.

En prosjektgruppe ble i august i fjor satt ned for å vurdere fakultetsstrukturen. Denne gruppen la frem sin rapport i juni i år. Likevel mener professorene at det går for fort. De mener at de viktigste oppgavene til NTNU, undervisning og forskning, vil bli rammet. Brevskriverne krever også at berørte ansatte må høres i langt større grad enn hva som har vært tilfelle, og de foreslår en ny tidsfrist satt til august 2002.

Protestaksjonen har sitt utspring i gamle NTH, og hovedtyngden av brevskriverne utdanner sivilingeniører.

Tre alternativer foreligger, hvorav én er status quo. De to andre alternativene, som presenteres i tabellen nedenfor, er begge basert på at det medisinske fakultet, det historisk-filosofiske fakultet og fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse består. Navnene på de øvrige er kun forslag.

Om kollegiet velger en annen løsning enn status quom, er saken likevel ikke avgjort. Da gjenstår en lang prosess med deling av noen institutter og sammenslåing av andre som i forslaget ikke er avklart i detalj. Bråket ved NTNU er med stor sannsynlighet ikke over onsdag 26. september.

Les mer om: