Syv bedrifter går sammen om å tilby informasjonssikkerhet

 

Syv bedrifter går sammen om å tilby informasjonssikkerhet
Kampen mot ondsinnete angrep skjerpes. Bilde: Colourbox

Siste års hendelser, skjerpet nasjonal beredskap og trender setter nye krav til virksomheters tilnærming til beskyttelse mot forsettlige handlinger, og fører til nye strategiske allianser i sikkerhetsmarkedet, skriver UMS i en pressemelding.

Allierer seg

UMS, Nokas, Proactima og Datametrix etablerer en ny allianse for å bli en ledende skandinavisk leverandør av sikkerhetstjenester. Med spisskompetanse innen helhetlig risikostyring, informasjonssikkerhet, fysisk sikring, samt varslings- og sporingssystemer vil alliansen bli en ledende skandinavisk leverandør.

I tillegg har alliansen knyttet til seg Aeger Group, Bergen Risk Solutions og Semac, som har spisskompetanse innen trusselvurderinger, maritim sikkerhet og bakgrunnssjekk.

Medlemmer i alliansen har det siste året merket en markant økning i antall henvendelser fra næringslivet og det offentlige, både nasjonalt og internasjonalt. Nylige internasjonale hendelser fører også til at selskapene blir kontaktet av norske selskaper med internasjonal tilstedeværelse. Kundene etterspør helhetlige løsninger der de frem til nå har måttet forholde seg til ulike aktører innen hvert fagfelt. Partnerne i Security & Risk Alliance vil kunne tilby kundene en totalpakke, samt bistand der de trenger det, både i Norge og i utlandet.

Les: Trådløst i vinden

Alle tjenester på ett sted


Alliansens operative og strategiske kapasitet betyr at kunden kan kjøpe alt på ett sted. Den nye alliansen vil kunne tilby en unik helhetlig tilnærming til sikkerhetstjenester, nasjonale og internasjonale trusselvurderinger, bistand rundt informasjonssikkerhet, trening og beredskapsøvelser, samt kriseledelse og mediehåndtering. Samlet fører dette til at vi kan sette i verk alle nødvendige tiltak for å skape trygghet for bedriftene og menneskene som jobber der. Vi vil kunne tilføre ny og høy kompetanse rundt tiltak mot terror, spionasje, kriminalitet og sikkerhet på reise.

Les om: Store digitale forskjeller i EU

Fremtidens trusler mot Norge


I stortingsmelding 37 (2014–2015) peker regjerningen på at det nå tegner seg nye sikkerhetsutfordringer, der terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og trygghet i det digitale rom, er sentralt. Justis- og beredskapsdepartementet har blant annet nylig utarbeidet en ny strategi for å bekjempe IKT-kriminalitet.

Departementet jobber mot at det digitale rom skal være trygt og sikkert, og alle må være rustet til å håndtere fremtidige kriser. Den nye alliansen er, som leverandører og samfunnsaktører, opptatt av å samspille for å skape økt trygghet, samt forebygge og jobbe helhetlig for å redusere sårbarhet. Den nye konstellasjon blir en betydelig aktør, som samlet allerede har en rekke kunder, både fra næringslivet og fra det offentlige å høste erfaring fra.

Alliansen har jobbet tett de siste månedene for å få på plass alle formaliteter rundt samarbeidet. Kundene ønsker skreddersøm og alliansen har utviklet pakkeløsninger hvor alt fra små til store foretak kan få dekket sine totale sikkerhetsbehov.