Syretest på innkjøp

Sulitjelma-bedriften Prosjektservice AS får bryne seg på Ergo Groups kundeportefølje med sine innkjøpsløsninger.

Partene har signert en intensjonsavtale om salg, leveranse og drift av løsningen Prosjektservice Ajour Innkjøp. Dette er et verktøy for kjøp av rammeavtaler og avrop, det vil si bestilling av ytelser som inngår i rammeavtale.

Pilot

Ergo Group er storleverandør til offentlig sektor og skal prøve ut Sulis-løsningen i pilotprosjekter på digitale offentlige anskaffelser frem til 15. juni.

Permanent

Hvis dette fungerer, kan Prosjektservice få en mer permanent avtale med Ergo Group.