KLIMA

Synkende klimautslipp fra industrien

VENTER MER UTSLIPP: Norge har noe reduserte klimagassutslipp for andre år på rad, men trenden kommer til å snu, mener SSB.
VENTER MER UTSLIPP: Norge har noe reduserte klimagassutslipp for andre år på rad, men trenden kommer til å snu, mener SSB. Bilde: colourbox.com
Jannicke Nilsen
12. feb. 2007 - 13:59

Det viser den nye utslippsstatistikken som Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Statens Forurensingstilsyn (SFT) presenterte i dag.

Overgang til mindre forurensende produksjonsteknologi og bedre prosesstyring har ført til synkende utslippstall for industrien. Nedleggelse av Magnesiumfabrikken på Herøya har også hjulpet.

Langvarig innsats

- Dette bekrefter det vi har sagt hele tiden. Industrien har investert i miljøteknologi siden 1990 gjennom aluminiumavtalen og klimaavtalen med Staten, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Han anslår at det er brukt minst 14 milliarder kroner for å minske utslipp og øke energieffektiviteten.

Synkende utslipp

Industrien sto for 29 prosent av Norges samlede klimagassutslipp i 2005, og er dermed den viktigste utslippskilden i Norge. Men i motsetning til de andre store utslippskildene, er industriens utslipp synkende.

Nedgangen har skjedd på tross av produksjonsvekst i flere viktige næringer som isolert sett har gitt økte CO 2-utslipp.

- Fastlandsindustrien har redusert utlippene betydelig, men så har vi fått nye, store utslipp fra de landbaserte terminalene som er knyttet til olje- og gass-salget blant annet fra Kollsnes, Kårstø og også noe fra Snøhvit-feltet.

Ikke varig nedgang

De samlede norske klimagassutslippene hadde en svak nedgang på 1,4 prosent i 2005 i forhold til 2004. Nedgangen hadde to hovedårsaker: redusert forbruk av fyringsoljer - trolig på grunn av høye oljepriser, og nedgang i utslipp fra deler av utslippsintensiv industri, på grunn av produksjonsnedgang i disse næringene.

Men nedgangen vil ikke bli en varig trend.

Kårstø og Melkøya vil øke

- Tvert imot vil oppstart av gasskraftverket på Kårstø og energianlegget på Melkøya uten CO 2 -fangst gi betydelig økning i Norges samlede klimagassutslipp de nærmeste årene. Det er per i dag ikke vedtatt virkemidler eller iverksatt tiltak som på kort sikt vil motvirke utslippsøkningen fra denne energiproduksjonen, skriver SSB i en pressemelding.

Fra 1990 til 2005 har klimautslippene totalt sett steget med 8,5 prosent fra 1990 til 2005.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.