syklisk tørke

Intensiteten varierer mindre enn en tidels prosent. Det er likevel nok til å gi alvorlig tørke på Yucatán-halvøya, tidligere hjerte i mayariket. Forskere fra universitetet i Florida har undersøkt sedimentprøver fra nordre Yucatán. De fant periodisk gjentatte, høye konsentrasjoner av kalsiumsulfat. Dette ligger igjen når store vannmengder fordamper fra bakken i tørke.

Ut fra dette konkluderte de at tørkene oppsto i 208-års sykluser. Det faller nesten sammen med en kjent 206-årig variasjon i solaktivitet. Sammenligning av tørkeperiodene og utviklingen av mayasivilisasjonen viste at utviklingen bremset hver gang det var tørke. Den endelige slutten på mayaenes rike sammenfalt også med en kraftig tørkeperiode. (hkn)

Les mer om: