syklisk tørke

Intensiteten varierer mindre enn en tidels prosent. Det er likevel nok til å gi alvorlig tørke på Yucatán-halvøya, tidligere hjerte i mayariket. Forskere fra universitetet i Florida har undersøkt sedimentprøver fra nordre Yucatán. De fant periodisk gjentatte, høye konsentrasjoner av kalsiumsulfat. Dette ligger igjen når store vannmengder fordamper fra bakken i tørke.

Ut fra dette konkluderte de at tørkene oppsto i 208-års sykluser. Det faller nesten sammen med en kjent 206-årig variasjon i solaktivitet. Sammenligning av tørkeperiodene og utviklingen av mayasivilisasjonen viste at utviklingen bremset hver gang det var tørke. Den endelige slutten på mayaenes rike sammenfalt også med en kraftig tørkeperiode. (hkn)