PRODUKTNYHETER

Sykehuslogistikk

logistikk

Med produkter som AGV for automatisk containertransport, rørpostanlegg, monorail og automatiske medisindispensere kan logistikken og effektiviteten forbedres hos mange norske sykehus og apotek, opplyser Helge Jordal i Digitron-Munck AS, Nedre Rommen..

En AGV (Automatic Guided Vehicle) er en selvgående vogn som kan plukke opp containere på hente-/leveringsstasjoner og frakte dem langs en definert rute til andre stasjoner på sykehuset. En sentral PC styrer transportene og kommuniserer med AGVene og eventuelt annet tilknyttet utstyr som porter og heiser. AGVen navigerer langs en ståltape som legges i gulvet, og det kan gjerne være eksisterende korridorer og til og med vanlige heiser som også brukes av personalet og besøkende, som benyttes. AGVens lasersensor sikrer at den vil stoppe før den treffer en eventuell hindring i kjørebanen, og den starter igjen automatisk når hindringen "flytter seg".

Er transportbehovet vesentlig større, kan transporten foregå i egne kulverter under sykehuset. Her kan man meget gjerne benytte AGV, eller en monorail løsning der vognene dras etter en skinne i taket, slik som Swisslog for en tid tilbake installerte på Haukeland sykehus i Bergen.

Rørposten er et system av plastrør. Med sonevekslere og penser i systemet kan et helt sykehus bindes sammen i et rørpostsystem, og sendinger kan "skytes" av gårde med hastigheter på opp til 20 m/sek. Ved stor transportfrekvens av journaler, større antall prøver, og større enheter, kan et takmontert monorailsystem være aktuelt.

For kommersielle apotek og sykehusapotek finnes også en nyvinning: Et skreddersydd produkt for automatisk lagring og uthenting av enkeltprodukter.

(kd)

Les mer om: