NYHETER_BYGG

Sykehus for framtidas pasientkrav

Leif Haaland
20. apr. 2005 - 08:01

Sykehuset i Vestfold er ikke ett sykehus, men flere - spredt på flere plasser i fylket.

Det ligger sykehus med ulike oppgaver i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg. Administrasjonen ligger i Tønsberg. Der skal det 6. byggetrinnet bli ferdig i høst.

Det inneholder et nytt behandlingsbygg, en sengepostfløy med 150 senger og et sentralrom. Fra hovedinngangen kommer du inn i det volummessig største rommet i hele fylket. Det fungerer som en møteplass med kafeteria, kiosk samt trapper og heiser til både behandlingssteder og sengeposter. Løsningen skal gjøre det lett å finne frem.Dominerer

Sykehuset er godt synlig på høyden nordøst for bysentrum. Materialvalg og utforming sørger for at de enkelte byggetrinn får felles karakter. Hovedmaterialet utvendig er rødbrun teglstein. Noen partier er beslått med grått RZ-metall og det er aluminium i vinduene.

Vestibylen har gulv av grå sandstein og eikeparkett og vegger av lys bjørkefinèr. Ellers har hver etasje og avdeling egne farger på vegger og dører, og mønstret gulvbelegg.

I en orientering skriver Interiørarkitekt Tone Nærø at lyse nordiske farger dominerer 6. byggetrinn. Men i korridorer, venterom og trapper er fargevalget inspirert av nordlyset. Fargene er funksjonelt bestemt og knyttet til bruken av rom og områder. Det var viktig at alle etasjer ble farvesatt likt. Men stor variasjon i fargen i etasjen skal gjøre det lett å orientere seg i bygningen.

Laboratoriene, hovedkjøkken, sentrallager og forskjellige deler av forsyningstjenesten ligger lengre unna hovedinngangen. Laboratorieinnredningen har moduler på 300 og 600 cm. Derfor er konstruksjonsmodulen i laboratoriebygget 600 cm. Den er plasstøpt med dragere på tvers av lengderetningen og vertikale føringssjakter for ventilasjon og andre tekniske installasjoner.

Innredningsfrihet

Behandlingsbygg I har plasstøpte betongdekker i midtkjernen og hulldekkelementer med 13 meter spenn fra fasade til midtkjerne. Det gir stor frihet i planløsningen av de enkelte etasjene.

Fra starten i 2003 til 6. byggetrinn er ferdig i år, er investeringsrammen 1,1 milliarder kroner. Det bygges syv etasjer og i tillegg to underetasjer. Grunnflaten er 3057 kvadratmeter og bruttoarealet over 23.300 kvadratmeter.

I tillegg til fellesfunksjoner og kontorer er det poliklinikker, dialysestoler og 10 intensivsenger. To av disse er luftsmitteisolater. Ellers er det 11 hjerteovervåkingssenger og 139 normalsenger. Av disse er 17 kontaktsmitteisolater og fire luftsmitteisolater.

PC ved hver seng

De nye pasientavdelingene er samlet rundt sentralrommet, og dette skaper oversiktlige forhold for pasientene. Sykehuset er designet etter " behandlingssenter-tankegangen", hvor det blir korte avstander mellom sengepost og tilknyttet behandlingsdel. Moderne utstyr og bedre teknologi skal gi sikrere diagnostikk og høyere kvalitet på tjenestene.

Når de nye sengepostene tas i bruk, vil det være en Pasientterminal ved hver seng. Pasientterminalen er en PC som benytter den siste IP-teknologien. Ved å velge IP-teknologi legger SiV vekt på fleksibilitet i fremtiden, hvor både sykehuspersonalets og pasientenes behov tilgodeses.

Pasientterminalene vil gi personalet tilgang til sykehusets IT-systemer, og gi pasientene mulighet for underholdning og informasjon.

Sykehuspersonalet kan bruke terminalene til å hente frem pasientenes elektroniske journal, røntgenbilder og laboratoriesvar. Pasientterminalen kan også gi pasienten mulighet til å bestille tjenester (eksempelvis et glass vann). Det vurderes også om det skal legges inn egen video-tjeneste som gir pasientene tilgang til videofilmer om egen sykdomssituasjon.

Pasientene får tilgang til blant annet TV, Radio, Telefon, Internett og epost. TV-signalene blir konvertert og "streamet" på en sentral server som er knyttet i nettverk med Pasientterminalene. "Video on demand"-løsninger for pasientunderholdning blir også diskutert. Telefonen vil være IP-basert.

Stille bygging

Årelang byggeperiode krever tiltak mot støy. De gamle byggene ble revet og nye satt opp helt inn til sykehuset som er i full drift.

Riving, graving og sprengning er en belastning for pasienter og ansatte. For å skåne både disse og området rundt sykehuset i byggefasen, ble det satt i gang flere tiltak.

Det ble satt inn støysvake anleggsmaskiner, støykildene ble skjermet og det ble brukt arbeidsmetoder som reduserte vibrasjonene mest mulig. Også kjøremønsteret rundt sykehuset ble endret for å sikre en sikker trafikkflyt.

Når byggetrinn 6 er avsluttet, vil en ny sengefløy øst på sykehustomten bli oppført for å erstatte resterende sengebehov i Tønsberg. De gamle sengefløyene i A/B-blokka vil så bli revet.

Da er alle sykehusbygningene som vokste frem fra 1870 til 1970 endelig erstattet etter en overordnet plan og resultatet skal bli et moderne sykehus for fremtidens krav.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.