KLAR: SV-leder Kristin Halvorsen har miljøkravene klare i tilfelle fortsatt rødgrønt samarbeid. (Bilde: Jarl Fr.Erichsen)

SVs miljøkrav er klare

SVs krav

  • Pålegge oljeindustrien å investere i fornybar energi
  • Varig vern av Lofoten og Vesterålen
  • Kutte CO2-utslippene med 40 prosent innen 2020
  • Stanse store punktutslipp fra oljeindustrien
  • Norge skal være verdensledende på CO2-fangst og –lagring.
  • Oljeindustrien skal ta regningen for klimatiltakene
  • Oljefondet skal aktivt investere grønt
  • Nye miljøretningslinjer for statlig eierskap
  • Alle selskaper som staten eier skal bidra i klimamålene
  • Alle statlige selskaper skal være ledende på utslippsreduserende tiltak


SV har måttet gå på mange miljøtap i dagens rødgrønne regjering, men har større ambisjoner for en eventuell ny samarbeidsregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Partileder Kristin Halvorsen presenterer i dagens Aftenposten listen med SVs krav (se faktaboks).

Parkere

På spørsmål om Lofoten og Vesterålen svarer Halvorsen:

– Dette spørsmålet vil SV nå parkere en gang for alle, både av hensyn til føre-var-prinsippet og av hensyn til næringslivet i Lofoten og Vesterålen. Men det blir tøft, presset for å åpne blir enda sterkere de neste fire årene.

Halvorsen presiseres også at et hvilket som helst fremtidig storting kan endre et vedtak om varig vern.

Vokter

– Dette blir en kontinuerlig vokterjobb, sier hun, og påpeker at det skal forhandles, men at SV har klare prioriteringer.

– For SV blir det avgjørende å få gjennomslag for en omlegging i oljeindustrien for å redusere deres utslipp hjemme og ute, hvordan staten utøver sitt eierskap og en styrking av klimapolitikken. SVs størrelse blir helt avgjørende for hvor offensiv miljøpolitikken blir, sier Halvorsen.