NETTARKIV

Svovelutslippene halvert

17. okt. 2001 - 15:51

Foreløpige beregninger fra Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn viser at de norske utslippene av svoveldioksid i fjor var nede i ca. 26 000 tonn, 2 700 tonn mindre enn året før.

Utslippene av svoveldioksid er halvert i perioden 1990-2000. Den kraftige reduksjonen skyldes økt rensing av utslippene fra industrien, samt overgang fra fossilt brensel til elektrisitet, bruk av lettere oljeprodukter og mindre svovel i oljeprodukter og i reduksjonsmidler.

Den spesielt store nedgangen siste år på ni prosent skyldes dels at fyringssesongen i 2000 var den mildeste siden 1992, noe som førte til et svært lavt forbruk av fyringsolje og fyringsparafin. Videre har myndighetenes ekstra avgift på diesel med høyt svovelinnhold gitt effekt.

Mest utslipp fra industrien

Industrien er ansvarlig for nesten 80 prosent av utslippene. Bare en fjerdedel av industriens utslipp skyldes forbrenning, mens resten skyldes ulike industriprosesser. Prosessutslippene holdt seg samlet sett ganske stabile i 2000 i forhold til tidligere år.

Det er særlig metallproduksjon som dominerer blant prosessutslippene, med mer enn 40 prosent av samlet utslipp av svoveldioksid i Norge. Karbidproduksjon sto for nesten 10 prosent.

Det har også vært utslippsreduksjoner fra visse typer industriprosesser siste år.

Norge forpliktet til ytterligere reduksjon

Norge har gjennom Gøteborg-protokollen forpliktet seg til å redusere sine årlige utslipp til maksimalt 22 000 tonn innen 2010. Det må derfor skje ytterligere reduksjoner hvis dette målet skal nås.

Utslipp av svoveldioksid skiller seg fra f.eks. karbondioksidutslipp ved at svovelutslippene kan reduseres ved tekniske tiltak. Til sammenligning finnes det i dag ingen kommersielt tilgjengelig teknikk for å fjerne karbondioksid.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.