Svenskene fyrer med pellets

I dag er det innstallert over 25.000 mindre anlegg for forbrenning av pellets i Sverige. Det var etter oljekrisen på 70- og 80-tallet det svenske pelletsmarkedet fikk grobunn.

Det teoretiske markedspotensial for pelletskaminer og -brennere i mindre bygg er anslått til nesten 2 millioner innstallasjoner med et totalt energibehov på 50 TWh/år, ifølge Treteknisk Informasjon.