Sveitsisk robot griper uten å berøre

Ved hjelp av ultralyd har en gruppe sveitsiske forskere bygd en prototyp på en robotgriper som kan flytte gjenstander, helt uten å komme i direkte kontakt med den gjenstanden som skal flyttes.

Sveitsisk robot griper uten å berøre
Sveitsiske forskere har utviklet en finmotorisk robot for de virkelig små operasjonene. Foto: ETH Zürich

I dag bruker industrien roboter til å flytte og bevege alle mulige forskjellige deler rundt i produksjonen. De veldig små komponentene, for eksempel i klokker eller mikrochips, blir fremdeles håndtert manuelt med pinsett, fordi de er for små og skjøre for robotenes grove hender – de såkalte griperne.