Svartisen oppgraderes

Svartisen oppgraderes
Rainpower skal levere design, modelltesting, engineering, innkjøp, montasje og igangkjøring av 1 nytt Francis løpehjul(bildet) til et aggregat ved Svartisen. Bilde:

Kraftstasjonen har en installasjon på 350 megawatt (MW) og kontrakten er på ca. 17 mill. kroner.

Rainpower skal levere design, modelltesting, engineering, innkjøp, montasje og igangkjøring av et nytt Francis løpehjul til aggregat 1 med større muligheter for fleksibel drift enn tidligere.

Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2010.

Les mer om: