DOKTORGRADER

Svake veikanterNorge har et veinett som hovedsakelig består av smale tofeltsveier. Tunge trafikklaster langt ut mot veikanten fører ofte til kantskader i form av langsgående oppsprekking og deformasjoner. Denne typen skader er et stort problem for veiholder og bestemmer ofte asfaltdekkets levetid.

Sivilingeniør Aksnes (35) fra Grong har undersøkt dette emnet nærmere i en doktoravhandling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.

Aksnes har studert hvordan bæreevne og lastrelaterte påkjenninger i veikroppen endres ut mot veikanten. Han har utført målinger på eksisterende veier og på en fullskala forsøksstrekning. Denne er instrumentert for å registrere lastresponser i bære- og forsterkningslag i forskjellige avstander fra veikanten og under forskjellige typer belastning.

Resultatene fra de førstnevnte målingene viser at bæreevnen ute ved kanten kan være redusert med opptil 40 prosent sammenlignet med det som er tilfellet ved midten av veien. Målingene fra forsøksfeltet viser betydelig større vertikale påkjenninger i konstruksjonen, spesielt i bærelaget, ved belastning nær veikanten sammenlignet med situasjonen lengre inne på veien. Målingene viser også tydelig hvordan plastiske tøyningskomponenter øker når lasten flyttes ut mot veikanten.

Arbeidet er et nyttig innspill til den videre utvikling av det norske dimensjoneringssystemet for lavtrafikkerte veier, og kan på lengre sikt bidra til at vedlikeholdskostnader reduseres.

Avhandlingen har tittelen «A Study of Load Responses towards the Pavement Edge / En studie av lastresponser mot veikanten». Arbeidet er utført ved Institutt for veg- og jernbanebygging, NTNU, med førsteamanuensis Helge Mork som hovedveileder og forsker Inge Hoff, SINTEF Veg og samferdsel, som medveileder. Arbeidet er finansiert av Statens vegvesen.

Jostein Aksnes er sivilingeniør (1992) fra NTH i Trondheim, og har disputert for graden dr.ing. Han er ansatt i Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.