Svak retur av spesialavfall

Den norske industrien produserte hele 438.000 tonn spesialavfall i 1999. Nesten halvparten var uorganiske syrer, melder Statistisk Sentralbyrå.

Nesten 8000 tonn ble eksportert og 31.000 tonn gikk til nøytralisering, destruksjon eller ukjent behandling. De største bedriftene med over 100 ansatte stod for 95 prosent av alt spesialavfall.

Les mer om: