INDUSTRI

Svak oppgang for industrien

Anders J. Steensen
8. feb. 2012 - 12:42

Produksjonsnivået for industribedriftene fortsetter å være stabilt med en indeks på 113,3 i desember, og gjennomsnittlig for 2011 var indeksen 112,9.

Store forskjeller

Til tross for at det er store forskjeller mellom industribransjene har total industriproduksjon vært stabil fra sommeren 2010, melder Norsk Industri.

Den sesongjusterte indeksen falt med 0,2 prosent i desember fra november, men industriproduksjonen er 0,8 prosent høyere enn for ett år siden.

Tallene viser kraftig nedgang i produksjon av kjemiske råvarer, metaller og papirmasse pga. nedleggelser og permitteringer i disse bransjene.

Dårlig for kraftintensiv

Utviklingen i kraftintensiv industri gjennom året har blitt stadig svakere. Etter en stigning på 1,4 prosent i første kvartal falt produksjonen av metaller med 3,4 prosent i 2.kvartal, 7 prosent i tredje kvartal og 2,1 prosent i fjerde kvartal.

For 2011 som helhet var metallproduksjonen 7,6 prosent lavere enn i 2010, se figur.

OPPGANG: Figuren viser en klarere todeling av industrien med vekst for leverandørindustrien og nedgang for kraftintensiv industri i løpet av 2011. ill: Norsk Industri

Bedre i maskin

Innen maskin, elektro og verft har aktiviteten derimot tatt seg opp i løpet av året, med en kraftig vekst i fjerde kvartal på hhv. 3,1 prosent, 8,2 prosent og 2,1 prosent.

Som figuren viser steg også produksjonen i maskinbedriftene kraftig i tredje kvartal.