ARBEIDSLIV

Superrask datamaskin

I desember vil Universitetet i Bergen (UiB) få installert nye tungregnemaskiner fra IBM. Datasystemet består av tre maskiner med totalt 96 parallelle prosessorer, og kan i løpet av et par sekunder utføre flere regneoperasjoner enn et menneske klarer i løpet av et helt liv.

¿ Dette er et gjennombrudd for IBM i universitetsmiljøet, og første installasjon av vår nye superdatamaskin i Norge. Universitetet i Bergen vil nå kunne ta i bruk det råeste innen datateknologi, sier Frode Johansen, salgsdirektør for IBMs serverdivisjon. Maskinene er basert på bruk av patentert teknologi av kobberbaserte databrikker og Power4 1,3 GHz-prosessorer.

Sammen med de såkalte Regatta-maskinenen skal IBM lever en klynge av Linux-maskiner basert på 64 maskiner av typen eServer xSeries. Universitetet i Bergen har lang erfaring med bruk av tungregnemaskiner. Universitetet var det første i landet som tok i bruk større datamaskiner allerede på 50-tallet. Tungregnemaskiner har gitt vitenskapen et enormt verdifullt redskap til å behandle ulike og nærmest uoverkommelige datamengder.

Den høye datakapasiteten gjør det mulig å blant annet forutse klimatiske endringer eller beregne konsekvensene av store forurensningsutslipp. Ikke minst har disse datamaskinene gjort det mulig å utvinne langt mer av våre olje- og gassressurser i Nordsjøen.

Den nye datamaskinen fra IBM vil bli driftet av Parallab, en avdeling i Unifob (Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen), som er integrert i Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen. ¿ Maskinen representerer et nytt steg på teknologistigen, den store interne båndbredden og den meget raske prosessorteknologien vil gi forskere anledning til å studere problemer som tidligere lå langt utenfor rekkevidde, sier professor Petter E. Bjørstad, leder av Parallab.

Les mer om: