SAMFUNN

Superledende nanorør

Forskere ved Hong Kong-universitetet er trolig de første som faktisk har observert at karbonrør med bare 0,4 nanometer i diameter kan lede elektrisitet uten tap. Denne egenskapen opptrer ved temperaturer lavere enn 20 Kelvin, skriver PhysicsWeb. Nanorørene viser tre tydelige tegn på superledningsevne: Meissnereffekten, et superledningsgap og en superstrøm.

Fordriver fluks

Meissner-effekten er selve lakmustesten for superledere: En superleder plassert i et magnetfelt vil fordrive magnetisk fluks fra sitt indre. Forskerne målte den magnetiske fluksen inni nanorørene som funksjon av magnetfeltet. Resultatene stemte med Meissner-effekten.

Elektronene i konvensjonelle elektriske ledere beveger individuelt. I superledere beveger de seg parvis. Superledergapet er den energien som trengs for å splitte elektronparene. Forskergruppa observerte superledergap i nanorørene, hvilket er ytterligere bevis på superledning.

Superstrøm

Det tredje tegnet, superstrøm, er bare mulig i perfekte nanorør.

– Vi lagde rør som var bare 50 nanometre lange for å minske sjansen for defekter. Dermed kunne vi observere superstrøm, sier Ping Sheng til PhysicsWeb.

Foreløpig ligger nok anvendelser både av superledende og andre typer nanorør langt fram i tid. En av de viktige hindrene er prisen. Ifølge Scientific American er nanorør per i dag omtrent ti ganger så dyrt som gull.

Les mer om: