SAMFERDSEL

Superferje sikrer rask fisketransport

FRA 2007: Den nye ferjelinjen mellom Drammen og Boulogne starter i 2007 med tre ukentlige avganger.ILL:BGV
FRA 2007: Den nye ferjelinjen mellom Drammen og Boulogne starter i 2007 med tre ukentlige avganger.ILL:BGV
Anders J. Steensen
4. juli 2005 - 10:56

Ruten skal trafikkeres av en ny superferje, såkalt BGV. Tiden fra Drammen til Frankrike er på 19 timer. Målet er å få raskere fisketransport til kontinentet.

Med den nye ferjen vil transporttiden for norsk fisk til kontinentet halveres.

– Dette er fremtidens sjøtransportsystem. Den er rask, fleksibel, miljøvennlig og helt i tråd med EUs ønske om å flytte godstransport fra vei til sjø, uttaler maritim sjef for Drammen havn, Ivar A. Vannebo, i en pressemelding.

Anledningen er at Drammen, Boulogne og spanske Santander har undertegnet en samarbeidsavtale for å bygge opp en nettverkt for rask sjøtransport. Avtalen kan bety mye for handelen mellom kontinentet og Norge. Drammen er valgt på grunn av mulighetene for returtransport av frukt og grønnsaker til det norske og svenske markedet.

34 knop

Ferjen er en fransk konstruksjon, BGV Fast Jet Cargo Vessel. BGV, Bateau Grand Vittesse, er betegnet som fartøyenes svar på hurtigtoget TGV. Den er en trimaran med et langstrakt midtre skrog.

De to sideskrogene er festet på utriggere med vingekonstruksjon som vil gi et løft for å øke stabiliteten. Dette løftet kommer av en såkalt overflateeffekt som oppstår når noe beveger seg raskt like over havflaten. (Russerne eksperimenterte med fly basert på denne effekten).

Fremdriftsmaskineriet er en gassturbin med vannjett som propulsjon. Vanlig fartsområde er på 34 knop. Ferjen som skal settes inn mellom Drammen og Kontinentet er en type BGV 180 med plass for 85 semitrailerehengere eller 63 vanlige vogntog.

Høy regularitet

Det langstrakte midre skroget er 180 meter langt. Med utriggerne er fartøyet 45 meter bredt. Den smale konstruksjonen gjør at skipet har en ekstrem vannlinje som nærmest skjærer gjennom sjøene. Forsøk viser at skipet er meget godt egnet for fart i områder med korte bølger.

I forhold til andre hurtiggående skip, kan regulariteten med BGV 180 være på 99 prosent. Det betyr mye for at skipet skal bli lønnsomt. Men andre hurtiggående fartøyer må senke farten når bøgene blir 1,5 til 2 meter høye, pløyer dette skroget seg frem uten hindringer.

Les mer om: